LEDIG STILLING VED OSLOMET

Rådgiver / seniorrådgiver hos Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

Søknadsfrist: 11.08.2022

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Rådgiver/seniorrådgiver hos Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) er en del av Fakultet forlærerutdanning og internasjonale studier. Senteret skal bidra til at flerspråklige ogflerkulturelle perspektiver ivaretas i hele utdanningssystemet fra barnehage til ogmed høgskole-/universitetsnivå i Norge. Senteret utvikler og tilbyr en rekkeflerspråklige nettressurser, arrangerer kurs og konferanser og arbeider medkompetanseutvikling og veiledning til barnehagemyndigheter, skoleeiere og ansatte ibarnehage, skole og PPT.

NAFO søker ny medarbeider som vil ha sine hovedoppgaver knyttet til denflerspråklige ordboken LEXIN. Vi søker deg som har utdanning/erfaring relevant forarbeid med ordbøker. Stillingen er et vikariat i ett år med mulighet for forlengelse. Viønsker tiltredelse snarest.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • Arbeid med den flerspråklige ordboken LEXIN
 • Deltakelse i interne arbeidsgrupper

Vi søker deg som har

 • Høgskole- universitetsutdanning på masternivå og fortrinnsvis kompetanseinnenfor leksikologi/leksikografi og fonetikk/fonologi
 • Evne til selvstendig og resultatorientert arbeid
 • Høy kompetanse i begge målformer, spesielt nynorsk

Det er en fordel at du har

 • Kompetanse innenfor språkteknologi
 • Erfaring med ordboksarbeid/terminologiarbeid
 • Kompetanse innenfor norsk som andrespråk
 • Erfaring med oversettelse
 • Kjennskap til andre språk
 • Gode digitale ferdigheter

Vi ønsker deg som

Stillingen medfører deltakelse i interne arbeidsgrupper og kontakt med eksternesamarbeidspartnere og nettverk. Endringsvilje og gode samarbeids- ogkommunikasjonsevner vil bli vektlagt. Har du i tillegg stor grad avgjennomføringsevne, vil vi gjerne snakke med deg.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker allekvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som eninkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behovfor det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæringer du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • muligheter for faglig utvikling
 • et kreativt og utviklende arbeidsmiljø
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse (ikke lån for midlertidigestillinger)
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelskeller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremviseoriginaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter,slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • seksjonssjef Dag Fjæstad, telefon: 98051890

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk istillingskode 1434 rådgiver, lønnstrinn 50 - 66, dvs kroner 471 300 - 615 000 pr. år /stillingskode 1364 seniorrådgiver, Lønnstrinn 60 - 74, dvs. kr. 553 500 - 714 000 pr. år.For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst iutlysningen:” Logg inn og søk stillingen”.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn.

Referansenummer: 22/04335

Logg inn og søk stillingen

Powered by Labrador CMS