LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Tekniker - Eiendomsavdelingen

Søknadsfrist: 05.02.2023

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering. I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.


Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Eiendomsavdelingen er en del av avdeling for digitalisering og infrastruktur. Eiendomsavdelingen har ansvar for forvaltning, utvikling og daglig drift og vedlikehold av infrastrukturen ved universitetet. Avdelingen forvalter totalt ca. 140 000 m2 og har ca. 70 ansatte. Eiendomsavdelingen ledes av eiendomssjef, og har 3 enheter: Campusservice, eiendomsforvaltning og renhold og Enhet for prosjekt og utvikling.

Eiendomsavdelingen søker ettter en serviceinnstilt person som kan være tekniker

Om stillingen

Ved Nord universitet, Eiendomsavdelingen, Campusservice på campus Bodø, er det ledig en midlertidig 100 % stilling som tekniker. Engasjementet er på 6 måneder.

Campusservice har 12 fast ansatte fordelt på de ulike studiestedene i Nordland og Trøndelag og har ansvar for daglig drift og oppfølging av alle studiesteder.

Nord universitet praktiserer i stor grad sortering av avfall i en rekke ulike fraksjoner. Dette betinger at vi også har bestemte rutiner for tømming, transport og rengjøring/vedlikehold.

Stillingen som tekniker har som hovedoppgave å sikre forsvarlig, miljøvennlig og effektiv avfallshåndtering i våre bygg og på våre områder.Stillingen kan også bli tillagt andre løpende driftsoppgaver som møblering, transport, vedlikehold av materiell og utstyr og rydding.

Denne stillingen passer for deg som trives med stort spenn i arbeidsoppgaver, som er vant til å «stå på» og som liker å finne gode og praktiske løsninger i en variert hverdag.

Arbeidsoppgaver

 • Avfallshåndtering som omfatte
  • innsamling av avfall fra faste avfallspunkter og videre frakt av avfallet til avfallsrom
  • oppfølging, rengjøring og tømming av avfallsbeholdere, møbler, komprimatorer/ presser og avfallsrom
 • Diverse møblering og ommøblering av kontor og fellesareal
 • Drifts- og vedlikeholdsoppgaver
 • Eksamensrigging og annen rigging i forbindelse med arrangement ved universitetet

Endringer i arbeidsoppgavene må kunne påregnes.

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som tekniker, kreves relevant utdanning fra videregående skole
 • Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • Erfaring fra håndverksbransjen, industri eller lagerarbeid
 • Gode IT-ferdigheter på brukernivå
 • Førerkort klasse B

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Serviceinnstilling, initiativrik og evne til å arbeide selvstendig
 • Evne til å prioritere i en hektisk arbeidssituasjon, planlegge og organisere arbeidet
 • Du innehar stor arbeidskapasitet og trives med en hektisk hverdag og varierte arbeidsoppgaver.
 • Man må påregne mye gåing og en del tunge løft i jobben, så det er en fordel med god fysisk helse.
 • Du kommuniserer godt på norsk både skriftlig og muntlig.
 • Systematisk, ryddig og grundig
 • En fordel om du har kompetansebevis på palletruck (T1)

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Lønn og arbeidsforhold

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, lønnsregulativ kode 1090 tekniker, tilsvarende årslønn på kr. 347 000,- til kr. 440 000,-

Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer iansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifisertekandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderatkjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger til stillingen kan fås ved hendvendelse til:

 • Leder for Campusservice, Ann Katrin Natås, e-post: [email protected], eller på telefon: +47 755 17 123 /mobil +47 959 759 00

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 05.02.2023.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30168990

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS