LEDIG STILLING VED NMBU

Spesialistkandidat innen veterinær anestesiologi

Søknadsfrist: 31.05.2023

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBUs fokus er en felles innsats for en bærekraftig framtid. Vårt universitet skal bidra til å sikre framtidens livsgrunnlag, gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon.

NMBU har 1900 ansatte, hvorav om lag 500 stipendiater, 6700 studenter og er organisert i sju fakulteter.

For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no

.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.


Fakultetet består av instituttene; Institutt for prekliniske fag og patologi, Institutt for parakliniske fag, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Dyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.

Ønsker du å faglig fordype deg og bli virkelig god innen veterinær anestesi og analgesi?

Om stillingen

Ved NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for sports- og familiedyrmedisin er det ledig en 4-årig stilling som spesialistkandidat innen veterinær anestesiologi.

Dette er en opplæringstilling med mål om å kvalifisere til å ta EBVS® European Veterinary Specialist in Veterinary Anaesthesia and Analgesia eksamen.

I de fire årene vil du få erfaring og lære om anestesi, smerte- og intensivbehandling innen et spekter av arter. Du skal i tillegg gjennomføre et mindre forskningsprosjekt- alt i et miljø av veterinærer som er opptatt av fagfeltet.

Stillingen kan tiltredes i januar 2024.

Arbeidsoppgaver

Du som tilsettes vil bidra i den daglige driften av Dyresykehuset hvor undervisning av studenter er en naturlig del av arbeidsoppgavene. I løpet av de første tre årene vil du gå gjennom et standardisert og godkjent opplegg for spesialistutdanning (residency) som igjen kvalifiserer for å gå opp til eksamen arrangert av European College of Veterinary Anaesthesia and Analgesia (ECVAA).

Dette innebærer blant annet:

 • Under veiledning gjøre klinisk arbeid i form av anestesi, analgesi og perioperativ intensivbehandling av husdyr og eksotiske dyr.
 • Gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid for internasjonal fagfellevurdert publikasjon.
 • Føre detaljert logg over eget klinisk arbeid.
 • Tilegne seg teoretisk kunnskap både under veiledning og som selvstudium.
 • Bidra i den daglige driften av Dyresykehuset hvor undervisning av studenter er en naturlig del av arbeidsoppgavene.
 • Delta i beredskapsvaktordning for anestesi av hest og smådyr utenfor vanlig arbeidstid.

Kompetanse

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Veterinærutdannelse som gir grunnlag for autorisasjon som veterinær i Norge.
 • Sterk faglig bakgrunn.
 • Gode språkkunnskaper i engelsk, både skriftlig og muntlig.
 • Gjennomført et klinisk, roterende internship eller ha minimum 1,5 års klinisk erfaring som veterinær.

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Tidligere klinisk erfaring.
 • Tidligere erfaring med vitenskapelig arbeid.
 • Karakterer fra grunnutdanning som veterinær.

Personlige egenskaper:

Du må:

 • Ha sterk motivasjon for å gjennomføre en spesialistkandidat utdanning.
 • Ha evne til selvstendig og kritisk refleksjon.
 • Ha evne til strukturert, nøyaktig og fokusert arbeid over tid.
 • Ha motivasjon for undervisning av studenter.
 • Ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og fungere godt i team.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1476 Spesialistkandidat, ltr. 54-60 (NOK 532.200 – 584.500), avhengig av kvalifikasjoner. Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Nærmere opplysninger ved:

Generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.

Søknadsfrist: 31.05.2023

Legg ved vitnemål og attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS