LEDIG STILLING VED NMBU

Spesialistkandidat innen sportsmedisin og rehabilitering hos hest

Søknadsfrist: 15.02.2024

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU skal bidra til å sikre fremtidens livsgrunnlag gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Vi har landets mest fornøyde universitetsstudenter, som får forskningsbasert utdanning i et unikt studentmiljø. Våre kandidater får med seg høy kompetanse på tverrfaglig samarbeid og er populære i arbeidsmarkedet.

NMBU har internasjonalt ledende forskningsmiljøer innen flere fag. Sammen med våre partnere i samfunns- og næringslivet bidrar vi til å løse noen av de største samfunnsutfordringene i vår tid. Vi satser på innovasjon, formidling og entreprenørskap fordi vi mener disse utfordringene best løses med felles innsats.

Vi mener at et godt arbeidsmiljø preges av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Vi vil legge arbeidsplassen til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.

Fakultetet består av instituttene; Institutt for prekliniske fag og patologi, Institutt for parakliniske fag, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Dyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.

Ønsker du faglig fordypning og bli spesialist innen sportsmedisin og rehabilitering hos hest?

Om stillingen

Ved Institutt for sports- og familiedyrmedisin ved NMBU Veterinærhøgskolen er det ledig en 4-årig stilling som spesialistkandidat innen sportsmedisin og rehabilitering hos hest. 

Dette er en opplæringstilling med mål om å kvalifiseres til å ta EBVS® European Veterinary Specialist in Sports Medicine and Rehabilitation (equine) eksamen som avholdes i regi av European College of Veterinary Sportsmedicine and Rehabilitation (ECVSMR).

De fire årene innebærer klinikktjeneste og opplæring innen alle aspekt av sportsmedisin og rehabilitering i henhold til krav fra ECVSMR. Dette innebærer også krav til vitenskapelige publikasjoner, samt presentasjoner på internasjonale konferanser. Fremdriften i programmet evalueres på årlig basis av ECVSMR.

Stillingen tiltredes i august 2024.

Arbeidsoppgaver

Den som tilsettes vil bidra i den daglige driften av Dyresykehuset hest hvor undervisning av studenter er en naturlig del av jobben. I tillegg til å være en opplæring- og undervisningsstilling, vil deltakelse i primærvakttjenesten ved Dyresykehuset hest måtte påregnes. Gjennom de første tre årene vil den som ansettes gå gjennom et standardisert og godkjent opplegg for spesialistutdanning (residency) som igjen kvalifiserer for å gå opp til eksamen arrangert av European College of Veterinary Sports Medicine and Rehabilitation (equine) (ECVSMR).

Dette innebærer blant annet:

 • Under veiledning gjøre klinisk arbeid i form av halthetsutredninger inkludert bruk av objektive systemer; luftvegsutredninger; hjerteutredninger og andre utredninger relevante for prestasjonssvikt, samt behandling og rehabilitering av disse.
 • Gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid for internasjonal, fagfellevurdert publikasjon.
 • Presentere forskningen ved internasjonale konferanser.
 • Føre detaljert logg over eget klinisk arbeid.
 • Tilegne seg teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter både under veiledning og som selvstudium.
 • Vise en interesse for og være delaktig i det veterinære aspektet av hestesporten.

Kompetanse

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Veterinærutdannelse og autorisasjon som veterinær i Norge.
 • Sterk faglig bakgrunn fra tidligere studier.
 • Gode skriftlige og muntlige egenskaper i et skandinavisk språk.
 • Gjennomført et klinisk, roterende internship eller ha minimum 1,5 års klinisk erfaring som hestepraktiserende veterinær, fortrinnsvis innen fagfeltet.

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Tidligere klinisk erfaring innen sportsmedisin, spesielt ortopedi.
 • Tidligere erfaring med vitenskapelig arbeid, publikasjoner og presentasjoner.
 • Karakterer fra grunnutdanning som veterinær.
 • Erfaring med undervisning og veiledning av veterinærstudenter.
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

Du må:

 • Ha evne til selvstendig, kritisk refleksjon.
 • Ha evne til tålmodig, nøyaktig og fokusert arbeid.
 • Ha høye faglige ambisjoner og sterk motivasjon for å gjennomføre en spesialistkandidatutdanning.
 • Ha en samarbeidsvillig innstilling og god evne til kommunikasjon, både med kolleger, men også med hesteeiere og trenere.
 • Ha evne og interesse for tverrfaglig klinisk arbeid innen ortopedi, kirurgi, medisin og bildediagnostikk.
 • Ha interesse og motivasjon for en krevende og arbeidsintensiv hverdag.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1476 Spesialistkandidat, lønnstrinn 54-62 (NOK 532.200 – 604.900), avhengig av kvalifikasjoner.

Spesialistkandidat med avlagt doktorgrad direkteplasseres tilsvarende begynnertrinnet på post doktor-stigen, stillingskode 1352 Ltr. 62-77 (NOK 604.900 - 796.600). Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Nærmere opplysninger ved:

Generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.

Søknadsfrist: 15.02.2024

Din CV må legges inn i JobbNorges CV-skjema og ikke bare legges med som vedlegg. Dette for å kunne innfri forskrift til forvaltningsloven §15.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS