LEDIG STILLING VED NINA

Databaseadministrator

Søknadsfrist: 29.02.2024

Norsk institutt for naturforskning

Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn. NINA ble etablert i 1988, og har i dag over 330 ansatte. Hovedkontoret ligger i Trondheim i tilknytning til NTNU på Gløshaugen, med avdelingskontorer i Tromsø, Lillehammer, Bergen og Oslo. I tillegg driver NINA Sæterfjellet avlsstasjon for fjellrev på Oppdal, og forskningsstasjonen for vill laksefisk på Ims i Rogaland. NINAs virksomhet omfatter både forskning og utredning, miljøovervåking, rådgivning og evaluering.

Vårt overordna mål er at vi skal bidra til bærekraftig samfunnsutvikling ved å levere forskningsbasert og aktuell kunnskap om naturmangfold, klima og samfunn.NINAs motto er: samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger, og vi har et verdigrunnlag basert på kvalitet, integritet, lagånd, og entusiasme. 

Du kan lese mer om NINA her

Innledning

Har du lyst til å arbeide med miljøforskning i et av landets ledende forskningsmiljø? Har du lyst til å være med på å skape kunnskapsbaserte miljøløsninger for forvaltning og næringsliv? Da kan Norsk institutt for naturforskning (NINA) være rette plassen for deg

Om avdelingen

IT-drift jobber opp mot prosjekter knyttet til alle avdelinger i NINA, og den som tilsettes vil måtte samarbeide tett med medarbeidere fra hele NINA.

Om stillingen

Vi søker etter en initiativrik person til fast heltidsstilling ved IT-drift.

Stillingen som Databaseadministrator er lagt til NINAs hovedkontor i Trondheim, med seksjonslederen ved IT-drift som nærmeste overordnede.

Du vil inngå i et team med 7 andre medarbeidere.

Arbeidsoppgaver i stillingen Databaseadministrator vil hovedsakelig være:

• Drift og vedlikehold av PostgreSQL databaser med PostGIS og andre databaseservere

• Ytelsesoptimalisering og feilsøking

• Rådgiving, nyinstallasjoner og oppgradering av driftsmiljø

• Automasjon av driftsoppgaver og leveranser

• Utvikle gode standarder og rutiner for lagring av data i databaser

• Deltakelse i prosjektarbeid innenfor fagområdet

• Bistå våre forskere med å strukturere forskningsdata i databaser

Minimumskrav til stillingen:

• Relevant høyere utdanning på minimum bachelornivå. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet

• Kompetanse innen databaseadministrasjon, arkitektur og overvåking av PostgreSQL databaseservere

• Kompetanse innen drift av Linux

• God kjennskap til, og interesse for prinsippene bak DevOps, IT-sikkerhet, "Cloud Native" arkitektur og smidig utvikling

• Du bør være initiativrik, nysgjerrig og kunne ta til deg kunnskap raskt

• Manglende erfaring kan oppveies av gode basisferdigheter og stort engasjement

I tillegg er det ønskelig at du har erfaring med:

• PostGIS

• Bruk av SaltStack, Ansible eller tilsvarende IT automasjonssystemer

• Kontainer-teknologi (Docker, Kubernetes)

• Programmering og scripting (SQL, Python, Bash)

• Bruk av offentlige skytjenester (Azure/GCP/AWS)

Vi tilbyr:

• en arbeidsplass i ett av Europas fremste miljøinstitutter

• lønn etter kvalifikasjoner

• fleksitidsordning

• god pensjonsordning og gruppelivsforsikring

• et trivelig arbeidsmiljø i moderne lokaler av høy standard

• gode muligheter for egenutvikling

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. 

For NINA er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Arbeidsspråket i NINA er norsk, og det gis mulighet for språklig opplæring.

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

  • Seksjonsleder Stig Clausen, tlf. 934 66 946

Søknadsfrist er 29. februar 2024

Søk på stillingen

Kontakt:

  • Stig Clausen, Seksjonsleder, 934 66 946, stig.clausen@nina.no
Powered by Labrador CMS