LEDIG STILLING VED OSLOMET

Universitetslektor innen fotojournalistikk

Søknadsfrist: 07.03.2021

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Institutt for journalistikk og mediefag har ledig en fast stilling som universitetslektor i fotojournalistikk. Stillingen vil i hovedsak undervise og veilede studenter i stillbilde, bildeteori og videoproduksjon. Til stillingen hører det med at den som ansettes har ansvar for å holde seg oppdatert på den medieteknologiske utviklingen og tilpasse undervisningen i henhold til utviklingen.

Les mer om fakultetet og instituttet

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • undervisning og veiledning av studenter på bachelornivå innenfor fagfeltet stillbilde og bildeteori, med vekt på videoproduksjon for fotojournalister
 • forskning og utviklingsarbeid
 • utvikling av nye emner og undervisningsopplegg i samarbeid med kolleger

Kvalifikasjonskrav

 • mastergrad innen relevant fagområde
 • relevante forskningskvalifikasjoner og/eller relevant yrkespraksis
 • omfattende og fersk erfaring fra fotojournalistisk praksis med stillbilder og videoproduksjon, med vekt på videoproduksjon
 • omfattende erfaring med bruk av stillbilder og video på ulike publiseringsplattformer
 • god teoretisk og praktisk innsikt i fagfeltet
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og/eller engelsk

Dokumentert pedagogisk utdanning og erfaring vektlegges.

Søkere må dokumentere grunnleggende kompetanse i undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik universitetspedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Ønskede egenskaper

 • Interesse for pedagogisk utvikling
 • God evne til å motivere og inspirere studenter
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til faglig nytenkning og fleksibilitet
 • OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV og attester
 • vitnemål (alle sider)
 • to referanser med kontaktinformasjon
 • 10 arbeider som dokumenterer anerkjent fotojournalistisk virksomhet eller utviklingsarbeid av et visst omfang

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen.

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • deltakelse i forskningsgruppe og et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1009 universitetslektor, i lønnstrinn 51-66 (kr. 458 900-597 000 per år).

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Søknadsfrist: 07.03.2021

Ref: 21/01600

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS