LEDIG STILLING VED OSLOMET

Universitetslektor i norsk som andrespråk

Søknadsfrist: 08.08.2021

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Universitetslektor i norsk som andrespråk

Ved Enhet for akademisk språkpraksis, Universitetsbiblioteket, er det ledig et vikariat i 100 % stilling til 31.5.22.

Les mer om Enhet for akademisk språkpraksis

Enhet for akademisk språkpraksis tilbyr blant annet følgende norskkurs til ansatte ved OsloMet som har et annet førstespråk enn norsk:

 • norwegian course for employees, beginner’s level A1
 • norwegian course for employees, beginner’s level A2
 • norskkurs for ansatte, nivå B1
 • norskkurs for ansatte, nivå B2
 • norsk muntlig intensivkurs

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • å ha overordnet faglig-administrativt ansvar for norskkursene
 • å undervise på norskkursene
 • å utarbeide tester og sensurere nivåtestene
 • å delta i Enhet for akademisk språkpraksis sine fellesmøter
 • å ha ansvaret for jevnlige møter med timelærere på norskkursene

Kvalifikasjonskrav

 • for universitetslektor kreves høyere grads eksamen innenfor norsk som andrespråk og relevant yrkespraksis, fortrinnsvis fra norskundervisning for voksne
 • god muntlig og skriftlige framstillingsevne på norsk og engelsk
 • søkeren må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • undervisningserfaring fra undervisning av voksne akademikere på nivå A1-B2
 • pedagogisk kompetanse
 • god digital kompetanse
 • evne til å kommunisere og samarbeide med kursdeltakere og kolleger
 • personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet
 • forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen

 • en reflektert og bevisst holdning til egen undervisningsvirksomhet
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å bidra til et konstruktivt arbeidsmiljø
 • interesse for utvikling og bruk av varierte læringsmåter og digitale redskaper i undervisningen
 • at du er nysgjerrig og motivert for å utvikle ny kunnskap sammen med andre

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess

Innen søknadsfristen må du laste opp følgende dokumenter med søknaden:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • 2 referanser med kontakti

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må kunne fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1009 universitetslektor, lønnstrinn 51-66, tilsvarende kroner 468 300 – 604 700 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Dosent, Marit Greek, tlf. 45873804
 • Professor, Kari Mari Jonsmoen, tlf. 41274709

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk.

Søknadsfrist: 08.august 2021

Ref: 21/06098

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS