LEDIG STILLING VED NMBU

Universitetslektor II innen anvendt matematikk

Søknadsfrist: 17.03.2021

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert i Ås.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for realfag og teknologi

Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) utvikler forskningsbasert kunnskap og utdanner sivilingeniører og lektorer som trengs for å nå FNs bærekraftmål. Vi har om lag 150 ansatte, 70 doktorgradsstudenter og snart 1500 studenter.


Utdanningen og forskningen ved REALTEK favner bredt og inkluderer fagområdene datavitenskap, maskin og prosessteknologi, robotikk, byggeteknikk og arkitektur, industriell økonomi, miljøfysikk og fornybar energi, geomatikk, vann- og miljøteknikk, anvendt matematikk samt lærerutdanning innen realfag og naturbruk.

Om stillingen

Ved Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) er det ledig 20% stilling som universitetslektor innen anvendt matematikk. Stillingen er en bistilling på åremål med varighet to år.

Institutt for matematikk betjener hele REALTEK med matematisk kompetanse, særlig på undervisningssiden. Instituttet oppdaterer og videreutvikler emneporteføljen i matematikk i henhold til REALTEKs utfordringer og fakultetets bærekraftstrategi.

Instituttet har flere hundre studenter på sine grunnemner. Det er pedagogisk sett utfordrende å undervise så mange studenter som i tillegg er svært diversifisert med hensyn til bakgrunnskunnskaper, ferdigheter og motivasjon.

Med denne stillingen ønsker instituttet å styrke grunnopplæringen i matematikk ved REALTEK. Vi søker en lektor med mastergrad i matematikk /anvendt matematikk med solid erfaring fra undervisning i matematikk i den videregående skolen.

Arbeidsoppgaver

  • Bidra til å styrke grunnopplæringen i matematikk i samarbeid med de øvrige ansatte ved Institutt for matematikk:
  • Arbeidet består i å organisere og tilrettelegge undervisningen og å veilede studentene i øvingsgrupper og ved behov gi plenumsforelesningene i grunnemnene i matematikk.
  • Bidra til å videreutvikle og modernisere grunnemnene i matematikk ved å ta i bruk moderne computerteknologi.
  • Mentor for lektorstudenter. I samarbeid med Institutt for lærerutdanning og utdanningsvitenskap ved REALTEK skal stillingen fungere som mentor for lektorstudenter som har praksisplass innenfor grunnemnene i matematikk.

Kompetanse

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

  • Mastergrad i matematikk/anvendt matematikk
  • Dokumentert kompetanse i informatikk
  • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Ved manglende pedagogisk kompetanse må vedkommende forplikte seg til å gjennomgå kurs i pedagogikk innen to år etter ansettelse.

Det kreves følgende språklige kunnskaper:

  • Norsk/skandinavisk flytende, skriftlig og muntlig
  • Engelsk flytende, skriftlig og muntlig

Personlig egnethet vil tillegges vekt.

NMBU ønsker flere kvinner i vitenskapelige stillinger. Kvinner oppfordres derfor til å søke.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1009 Universitetslektor, lønnsramme 25, lønnstrinn 53-67 (NOK 474 500 – 608 200), avhengig av kvalifikasjoner. Stillingen er en 20% stilling (bistilling på åremål) og utgjør 390 arbeidstimer per år.

I henhold til personopplysningsloven vil vi herved underrette deg om at rapporten fra ekspertutvalget vil bli sendt til alle søkere.

Nærmere opplysninger ved:

Information to applicants

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 17.03.2021

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer med ordinær post merket still.nr. 21/01169 til NMBU, Fakultet for realfag og teknologi, postboks 5003, NO-1432 Ås, innen 17.03.2021.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS