Ledig stilling ved NMBU

Universitetslektor II innen akvamedisin

Søknadsfrist: 16.07.2020

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert i Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.


Fakultetet består av instituttene Basalfag og akvamedisin, Mattrygghet og infeksjonsbiologi, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Universitetsdyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.


Institutt for Parakliniske fag består av åtte faggrupper: Farmakologi, Toksikologi, Mattrygghet, Akvamedisin, Bakteriologi og mykologi, Parasittologi, Virologi, Ernæring og helse.


Instituttets hovedoppgaver er å yte forskningsbasert undervisning av veterinær- og dyrepleiestudenter, samt å drive forskning på høyt internasjonalt nivå innenfor områdene mattrygghet og fiske- og dyrehelse. I tillegg legges det ned et betydelig arbeid i forbindelse med de mange service- og referansefunksjoner instituttet har for offentlige og private aktører.


NMBU har i dag campus på Ås og i Oslo. Veterinærhøgskolen er i dag på campus Adamstuen i Oslo, men vil når det nye veterinærbygget er ferdigstilt bli samlokalisert med de andre fakultetene i Ås.

NMBU-Vet søker veterinær for undervisning i klinisk akvamedisin

Om stillingen

Ved Institutt for parakliniske fag ved Veterinærhøgskolen er det ledig 10% bistilling som universitetslektor II innen akvamedisin med varighet på 3 år. Ansettelse på åremål.

Universitetslektoren vil ha ansvaret for å organisere og tilrettelegge feltundervisningen i akvamedisin/akvakultur for veterinærstudentene i 8. termin. I tillegg er stillingen tillagt et ansvar for å organisere deler av et feltkurs i Fiskevelferd i fordypningsåret for veterinærstudentene.

Arbeidsoppgaver

 • I samråd med emneansvarlig lede det faglige og praktiske programmet ved all feltundervisning av NMBUs studenter på Frøya/Hitra.
 • I samråd med emneansvarlig utvikle og fornye denne undervisningen.
 • Være kontaktleddet mellom NMBU og den lokale videregående skolen samt andre samarbeidspartnere på Frøya.

Kvalifikasjonskrav, ønskede erfaringer, kunnskaper og personlige egenskaper

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Utdanning som veterinær (cand.med.vet. eller utdanning fra utlandet med evt. tilleggsutdanning som sidestilles med dette).
 • Lang erfaring og kompetanse knyttet til feltmessige/kliniske problemstillinger innen akvamedisin/akvakultur.
 • At man kan undervise både på norsk og engelsk.

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Inngående kjennskap til akvakulturnæringen.
 • Godt nettverk lokalt og til sentrale aktører i næringen.
 • God lokalkunnskap.
 • Erfaring fra lignende arbeid.

Ønskelige personlige egenskaper:

 • Være motivert for undervisning
 • Være tillitsskapende og nytenkende

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1009 Universitetslektor, lønnsramme 25 (ltr. 65-71) (NOK 583 900 – 655 400), avhengig av kvalifikasjoner. Ansiennitetsopprykk i stillingen. For særlig kvalifiserte kandidater kan det være aktuelt å tilsette med høyere lønn.

Nærmere opplysninger ved:

 • Professor Øystein Evensen, faggruppeleder, tlf: +47 67 23 20 63, e-post: [email protected]

generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.

Søknadsfrist: 16.07.20

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søk stillingen