LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Nestleder ved Institutt for kultur, religion og samfunnsfag

Søknadsfrist: 30.04.2021

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det ledig to åremålsstillinger som Nestleder ved Institutt for kultur, religion og samfunnsfag

Om stillingen

Ved Institutt for kultur, religion og samfunnsfag er det ledig to stillinger som instituttnestledere. Instituttnestledere ansettes i åremålsstilling for en periode på fire år fra tiltredelse. Vi søker nestledere som kan bidra til å drive og å utvikle instituttet. Instituttnestledere vil inngå i instituttets lederteam og skal bidra til en samordnet ledelse og helhetlig utvikling av instituttets utdanninger, forskning og organisasjon.

Instituttet er plassert ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap og har om lag 80 ansatte innenfor fagområdene kultur, religion og samfunnsfag. Disse er fordelt på studiestedene Bø, Drammen, Notodden, Porsgrunn og Vestfold. Hovedarbeidssted avtales nærmere med instituttleder.

Instituttets mange undervisningsoppgaver er knyttet til barnehagelærerutdanning, grunnskolelærerutdanning, lektorutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning. Vi har også årsstudier i internasjonal forståelse og samarbeid og idehistorie, bachelorprogram i kulturledelse, masterutdanninger i kulturstudier, karriereveiledning og internasjonale menneskerettigheter samt omfattende virksomhet innenfor etter- og videreutdanning.

Forskningen på instituttet er primært knyttet til de utdanninger og fagdisipliner, som vi representerer.

Aktuelle arbeidsoppgaver

Ansvar og myndighet i stillingen blir delegert fra instituttleder og vil kunne omfatte:

 • personalansvar for en andel av instituttets ansatte
 • faglig ledelse i instituttets kjerneområder, med særlig ansvar for enten KRLE eller samfunnsfag i lærerutdanningene
 • utvikling av undervisning og fagportefølje
 • utvikling av forskningsaktiviteter, inkludert forskningsformidling
 • ansvar for at samlede faglige og økonomiske ressurser brukes på en hensiktsmessig måte
 • å være stedfortreder for instituttleder

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • faglig og vitenskapelig kompetanse på minimum master/hovedfagsnivå, fortrinnsvis innenfor ett av instituttets fagområder
 • gode lederegenskaper
 • gode kommunikasjonsevner og evne til å utvikle god organisasjonskultur
 • relevant erfaring fra undervisning og FoU-virksomhet på universitets-/høgskolenivå, fortrinnsvis lærerutdanning
 • gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på ett av de skandinaviske språk og engelsk

Det vil bli lagt vekt på

 • ledererfaring innen høyere utdanning
 • erfaring med personalledelse
 • erfaring fra strategisk og organisatorisk utviklingsarbeid
 • erfaring fra offentlig forvaltning
 • erfaring med internasjonalt samarbeid
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • fleksibilitet
 • evne til å bygge nettverk og skape tillit internt og eksternt
 • evne til å arbeide både selvstendig og i team

Vi tilbyr

 • gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
 • inkluderende miljø og engasjerte kolleger
 • god pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • ansattgoder og fordeler, bl. a. mulighet for trening i arbeidstiden
 • søkere med førstekompetanse FoU-tid og forskningsbasert kompetanse- og karriereutvikling

Lønn og vilkår

Lønn etter avtale, avhengig av erfaring og kvalifikasjoner. Stillingskode 1475 (instituttnestleder): kr. 631 700 - 802 600 per år.

Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Stillingen regnes som særlig uavhengig og har som hovedregel ikke rett til overtidsgodtgjøring jfr HTA §13(4)

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For nærmere opplysninger om stillingen kan instituttleder Jørn Varhaug kontaktes på [email protected]

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS