LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Prosjektleder for utvikling av akademisk skriving - Universitetsbiblioteket

Søknadsfrist: 31.01.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Om stillingen

Vi lyser ut en 2-årig prosjektstilling for utvikling av akademisk skriving ved UiT.

Det å tilegne seg et akademisk språk betyr å utvikle en faglig identitet, både skriftlig og muntlig. Akademisk skriving har vært et viktig satsingsområde på flere av UiT sine enheter. Ved Fakultet for Humaniora, Samfunnsvitenskap og Lærerutdanning (HSL) ble Akademisk skrivesenter etablert høsten 2014. Skrivesenteret tilbyr en rekke kurs, og har også utviklet nettressurser på både norsk og engelsk, i tillegg til å tilby studenter individuell skriveveiledning. Målgruppen til Akademisk skrivesenter har først og fremst vært studentene ved HSL-fakultet. Skrivesenteret samarbeider med Universitetsbiblioteket (UB), som også har utviklet ressurser og kurs som gir støtte til skriveprosesser.

Fokus på akademisk skriving har økt og det har vært et ønske om å utvikle Akademisk skrivesenter som en ressurs for hele UiT. Vi etablerer derfor et prosjekt med formål om å utvikle en organisasjonsmodell der Akademisk skrivesenter blir en ressurs for samtlige studenter ved UiT. For prosjektdelen vil det bli etablert en styringsgruppe med representanter fra flere fakultet og prosjektleder rapporterer til styringsgruppa. Stillingen vil være organisatorisk underlagt UB.

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene tillagt stillingen vil være todelte:

1. Lede og koordinere prosessen med å utvikle en modell for akademisk skriving ved UiT Norges arktiske universitet

 • utarbeide en fremdriftsplan for prosjektperioden i samarbeid med relevante aktører
 • rapportere jevnlig til styringsgruppa om fremdrift og utvikling av prosjektet
 • etablere relevante samarbeidsarenaer i prosjektperioden

2. Ivareta de løpende aktiviteter ved nåværende Akademisk skrivesenter

 • Lede og koordinere senterets daglige drift
 • Ivareta timeansatte skrivementorer ved lavterskeltilbudet på UB
 • Rekruttering og opplæring av nye skrivementorer
 • Ivareta og organisere tilbud om hjelp til skriving på engelsk
 • Ansvar for utvikling og gjennomføring av ulike kurstilbud i akademisk skriving
 • Veiledning og undervisning
 • Holde seg faglig oppdatert på skrivesenterpedagogikk, prosessorientert skriving og skriveforskning

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på minimum masternivå eller tilsvarende.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Erfaring med ledelse av team eller prosjekter
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Brukerorientert og evne til å motivere andre

Erfaring fra arbeid med og veiledning i akademisk skriving vil være en fordel.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som lønnes etter statens regulativ kode 1113 prosjektleder. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS