LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Studieleder for legeutdanningen - Det helsevitenskapelig fakultet

Søknadsfrist: 15.01.2023

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.


Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.

Les mer om oss på uit.no/helsefak

Studieleder for legeutdanningen ved UiT

Om stillingen

Ønsker du å bidra til utviklingen av legeutdanningen i Nord? Vi søker etter en ny studieleder for legeutdanningen ved UiT.

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Enhet for legeutdanning er det ledig stilling som studieleder. Stillingen lyses ut som åremål for 4 år, med mulighet for forlengelse i to åremål. Det er gode karrieremuligheter ved enheten etter endt åremål. Arbeidsstedet er i Tromsø.

Studieleder er leder for Enhet for legeutdanning (ELU). ELU består av 11 ansatte og skal i samarbeid med de tre medisinske instituttene ha ansvaret for drift og utvikling av legeutdanningen. Studieleder skal lede Programrådet for medisin og være sekretær for Programstyret for medisin. Stillingen rapporterer til leder for Programstyret for medisin, og nærmeste leder er dekan. ELU er en felles administrasjon for legeutdanningen på vegne av og i samarbeid med ansvarlige institutt for undervisningen av studiet. Disse er Institutt for medisinsk biologi, Institutt for samfunnsmedisin og Institutt for klinisk medisin.

Legeutdanningen er et 6-årig profesjonsstudium. Det tas opp 151 studenter per år i ett årlig opptak. Medisin- og odontologistudiet (årlig opptak 40 studenter) har utstrakt samundervisning de første 1 ½ år. I tillegg har deler av første semester samundervisning med bachelor i ernæring. Legestudentene tilbringer de fire første studieårene i Tromsø og har klinisk praksis i helseforetak og primærhelsetjenesten i Nord-Norge i store deler av femte studieår. Opptil 30 % av studentene tilbringer siste studieår i Bodø og Hammerfest. Modellen med desentralisert siste studieår er under utvikling og vil trolig bli utvidet til Helgeland.

Arbeidsoppgaver

Sentrale oppgaver er

 • Drift og videreutvikling av legestudiet
 • Lede programråd og ha sekretærfunksjon for programstyret
 • Samarbeide tett med emneledere og delemneledere i studiet
 • Videreutvikle studiet under økende opptak og desentralisering
 • Samarbeide tett med ulike fagmiljøer ved UiT/UNN, med praksisinstitusjoner, og med studentene og deres organisasjoner
 • Representere legestudiet overfor nasjonale og regionale myndigheter, aktuelle organisasjoner og andre utdanningsinstitusjoner

Studieleder har ikke personalansvar ved ELU, da en egen administrativ leder ivaretar dette.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

dekan Gunbjørg Svineng

eller fakultetsdirektør Kjetil Kvalsvik

Kvalifikasjoner

Stillingen krever

 • medisinsk embetseksamen

Kunnskap om og erfaring fra legeutdanninger vil tillegges vekt.

Du må ha svært gode norsk- og engelskkunnskaper, kunne arbeide selvstendig, ha meget gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og være initiativrik og løsningsorientert. Erfaring med ledelse er en fordel.

Vi legger stor vekt på at du er personlig egnet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Mulighet for videre karriere ved instituttet etter endt åremål
 • Gode velferdsordninger
 • Gode

Konkurransedyktig lønn og vilkår etter nærmere avtale etter statens regulativ kode 1473 studieleder. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. Stillingen er på åremål for inntil fire år, med mulighet for tilsetting i ytterligere to fire-årsperioder etter utlysninger. Etter endt åremål vil det tilrettelegges for videre karrieremuligheter dersom det er ønskelig

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS