LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Faggruppeledere for bachelorutdanningene i sykepleie

Søknadsfrist: 18.04.2021

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Institutt for sykepleie- og helsevitenskap søker Faggruppeledere for bachelorutdanningene i sykepleie

Om stillingen

På Institutt for sykepleie- og helsevitenskap (ISH) søker vi faggruppeledere for oppnevnelse i 100 % midlertidige funksjoner.

Har du lyst på en engasjerende og spennende jobb i vårt studieprogram i bachelor sykepleie? Da skal du søke på disse stillingene. Vi trenger deg på campus Drammen, Vestfold og Porsgrunn.

Vi er inne i spennende prosesser med nye studie- og emneplaner som skal utvikles og iverksettes. Vi trenger deg som vil lede og utvikle vårt studieprogram i samarbeid med fagpersonalet og ledergruppen ved instituttet. Vi er inne i en organisasjonsutviklingsprosess, så stillingen kan endres.

Faggruppeleder slik det er i dag på bachelor sykepleie har en tidsressurs tilsvarende 100 % stilling med personalansvar. Tiltredelse i stillingen er fra 1. august 2021. Varigheten er avhengig av resultatet av den pågående organisasjonsutviklingsprosessen ved universitetet, men man oppnevnes normalt for en periode på to til fire år.

Hovedarbeidsstedet er campus Drammen, Vestfold eller Porsgrunn.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Ansvar for den faglige og pedagogiske kvaliteten og utviklingen av studieprogrammet.
 • Ansvar for å gjennomføre studieprogrammet i samarbeid med emneansvarlige og faglærere.
 • Initiere, planlegge og gjennomføre faglige og pedagogiske utviklingsprosesser i faggruppen.
 • Delta og bidra inn i ledergruppen på instituttet.
 • Bistå studieadministrasjonen i oppgaver av faglig karakter.
 • Medansvar for markedsføring av studieprogrammet.
 • Bistå i arbeidet med studentutveksling i samarbeid med de lokale internasjonale koordinatorene eventuelt plassansvarlige.
 • Ha ansvaret for oppstart av studieprogrammet hvert semester og medansvar ved avslutning av studieprogrammet.
 • Delta i programutvalget for bachelor sykepleie.
 • Delta i programkoordinatorforum.

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier med relevant mastergrad og fortrinnsvis førstekompetanse.
 • Kompetanse i universitets- og høgskolepedagogikk.
 • Kompetanse i studentaktive undervisningsformer/læringsaktiviteter.
 • God kjennskap til programmet i bachelor sykepleie er en fordel, men ikke avgjørende.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Evne til samhandling med praksisfelt/arbeidsliv.
 • Nytenkende og entusiastisk.
 • Prosess- og løsningsfokusert.
 • Evne til å ta beslutninger og gjennomføre.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Andre opplysninger

Faggruppeleder rapporterer normalt til instituttleder. Det utarbeides en funksjonsbeskrivelse for faggruppeleder.

Faggruppeleder beholder sin ordinære stillingskode. Funksjonens prosentandel skal tydeliggjøres og angis som ressurs i arbeidsplanen dersom den ikke er 100 %. . Funksjonen som faggruppeleder gis for en periode på 2 - 4 år og kompenseres med et tidsavgrenset kronetillegg på 60 000,- pr år i 100 % funksjon i henhold til Vedlegg 2 i USN sin lokale lønnspolitikk

Arbeidsoppgavene som faggruppeleder fremgår ellers av pkt. 3, vedlegg 2 til lønnspolitikken ved USN, og etter avtale med instituttleder

Nærmere opplysninger om funksjonen fås ved henvendelse til:

 • Instituttleder Nina E. Blegen, 995 78 441

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Faggruppeleder oppnevnes i funksjon av instituttleder i samråd med dekan. Oppnevnelsen godkjennes administrativt av personal- og organisasjonsdirektør.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:Instituttleder Nina E. Blegen, mobil 995 78 44.

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen ”Søk stillingen”.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS