Spennende jobbmulighet i Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering ved Universitetet i Sørøst-Norge !

Seksjonssjef - seksjon for forskning og innovasjon

Søknadsfrist: 22.09.2020

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus.


Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Ved seksjon for forskning og innovasjon er det ledig fast stilling som Seksjonssjef

Om stillingen

Universitetet i Sørøst-Norge er inne i en rivende utvikling som nytt universitet med stor økning i forsknings- og utdanningssamarbeid med offentlige og private aktører, og økt deltagelse i nasjonale og internasjonale prosjekter. Universitetet utvikler med sine campus i Vestfold, Buskerud og Telemark et moderne og entreprenørielt universitetet med sterk regional forankring og lokal tilhørighet.

USN søker en dyktig, kreativ og engasjert leder som vil styrke profesjonalitet og kvalitet i forskningsseksjonens forskerstøtte og forvaltningsoppgaver. Du vil gjennom din kompetanse og erfaring få en viktig rolle i å videreutvikle og profesjonalisere institusjonens arbeid med ekstern finansering, samt legge rette for at forskningsetikk, redelighet, personrettigheter, forskningsdata, kommersialisering og våre forskerutdanninger blir håndtert på en fremtidsrettet og profesjonell måte. Som en del av et innovativt faglig forskningsadministrativt miljø vil stillingen bidra til å øke USNs suksess i nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer ved å styrke kobling og integrasjon av god forvaltning og høy kvalitet i søknads- og prosjektgjennomføring.

Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering består av tre enheter, henholdsvis Seksjon for forskning og innovasjon, Seksjon for internasjonalisering og Bibliotek. Forskningsseksjonen består av ca. 12 medarbeidere med hovedoppgave å styrke USNs forskning, innovasjon, forskerutdanning, internasjonalt samarbeid og samarbeid med næringsliv og offentlig sektor. Som seksjonssjef blir du en del av avdelingens ledergruppe og får store muligheter for god ledelses- og fagutvikling, samt jobbe utviklingsorientert på tvers av avdelinger og fakultet.

Aktuelle arbeidsoppgaver

Seksjonssjef for forskning og innovasjon leder deler av avdelingens hovedfunksjonsområder. Personal- og økonomiansvar samt daglig drift utgjør viktige deler av stillingsinnholdet. Stillingen innebærer også operative arbeidsoppgaver innen seksjonens ansvarsområder for å styrke våre forskerstøttetjenester, samt bidra aktivt i utvikling, implementering og oppfølging av administrative prosedyrer og rutiner. Seksjonssjefen vil i samarbeid med Forskningsdirektør få ansvar for forvaltnings-, saksbehandlings-, utviklings- og utredningsoppgaver innenfor stillingens arbeids- og ansvarsområder.

Lederansvar

Strategi og overordnet ledelse

 • Delta i forskningsdirektørens lederteam og realisere overordnede og seksjonens strategiske mål- og utviklingsarbeid.
 • Legge til rette for og bidra til god intern og ekstern strategisk samhandling og teamarbeid i seksjon, avdeling og med fakultet.

Ledelse og utvikling av seksjonen

 • Ledelse av funksjonsområdet med tilhørende økonomi-, personal- og resultatansvar for enheten.
 • Ansvar for at seksjonens samlede ressurser brukes effektivt og i samsvar med de rammer og mål som er gitt av universitetets ledelse.
 • Utvikle fagmiljøet slik at seksjonens faglige mål blir realisert.
 • Følge opp sentrale vedtak og kvalitetssikre gjennomføringen av disse ved seksjonen.
 • Utvikling, implementering og oppfølging av administrative prosedyrer og rutiner.
 • Legge til rette for godt faglig og kollegialt samarbeid i seksjonen og på tvers av campus.

Ledelse av seksjonens fagområder

Sentrale fagområder vil være EUs forsknings og innovasjonsprogrammer, Forskningsrådet og det regionale forskningsfond, BOA støtte/policy, støtte til FOUI-satsinger, forskergrupper og -sentra, Charter & Code implementering, forskningsetikk, regionalt samarbeid, innovasjon og kommersialisering, Ph.d.-stipendiater og doktorgradsprogrammer.

Kvalifikasjoner

Formell utdanning/kompetanse:

 • Relevant høyere utdanning på minimum masternivå eller tilsvarende.
 • Realkompetanse (relevant yrkeserfaring)
 • Relevant administrativ praksis og høy kompetanse innenfor enhetens arbeids- og ansvarsområde.
 • Ledererfaring.
 • Gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig, på norsk og engelsk.
 • Erfaring med strategi-, endrings- og omstillingsprosesser er ønskelig.
 • Gode IT-kunnskaper.

Personlig kompetanse og andre kvalifikasjonskrav:

 • Lederegenskaper og evne til selvstendig og resultatorientert arbeid.
 • Samarbeidsorientert og beslutningsdyktig.
 • Løsnings - og utviklingsorientert.
 • Gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheter.
 • Motiverende og inkluderende lederstil.
 • Strukturert og planmessig.
 • God organisasjonsforståelse.
 • I tillegg vektlegges: utviklingsorientering, motivasjon, evne til å skape tillit og kommunisere, evne til å bygge team, evne til forholde seg til en rekke ulike saker raskt, stabilitet og tilstedeværelse. Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt vekt.

Ved vurdering av søkere vil det vil bli lagt vekt på

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Motivasjon og initiativ.
 • Fleksibilitet, løsningsorientering og serviceinnstilling.
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • Evne til å prioritere i perioder hvor det er stort arbeidspress.
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Stilling som seksjonssjef (SKO 1211): NOK 640 200 - 741 300 per år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. I særskilte tilfeller kan annen lønn vurderes. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

 • For spørsmål om stillingen:

Forskningsdirektør Thomas Slagsvold, [email protected], telefon +47 31 00 92 60 / +47 92 02 83 34

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS