Spennende jobbmulighet i Innovasjon og støttetjenester ved Stavanger kommune!

Forskningsrådgiver - Innovasjon og støttetjenester: Forskning

Søknadsfrist: 20.02.2023

Stavanger kommune

Stavanger kommune er, med sine 11 000 ansatte, en av regionens største arbeidsgivere.


Som ansatt i Stavanger kommune:

  • får du utgjøre en forskjell for kommunen og innbyggerne
  • blir du del av et åpent og inkluderende felleskap der alle er velkomne
  • blir du en del av en spennende storbyregion med konkurransedyktige næringer


Vi bygger fellesskap ved å være nære, åpen og nyskapende


Informasjon om offentlig søkerliste:


Stavanger kommune praktiserer prinsippet om meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil normalt inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge tungtveiende grunner for å få innvilget unntak, jamfør Offentleglova §25.

Stavanger kommunes forskningsinnsats skal økes betydelig i årene som kommer. En nyopprettet forskningsseksjon skal stimulere til økt forskningsaktivitet, både i egenregi og sammen med andre.

I årene som kommer står kommunesektoren foran store utfordringer innenfor flere områder, som for eksempel innenfor helse, oppvekst og klima. Skal vi lykkes med å opprettholde et velferdssamfunn i årene som kommer, må vi utvikle ny kunnskap og ny kompetanse.

I forskningsseksjonen er det ledig en 100% stilling som forskningsrådgiver.

Vi er på utkikk etter deg som liker å arbeide i grenselandet forskning og administrasjon, og som har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

Stillingen er nyopprettet, og du vil inngå i en seksjon som per i dag består av forskningssjef, senior forskningsrådgiver og prosjektleder for det interkommunale prosjektet «kunnskapsbroen».

Stillingen rapporterer til forskningssjefen.

Arbeidsdagen i forskningsseksjonen er variert og spennende og er under utvikling. Du vil særlig få ansvar for å utvikle gode rutiner for kommunens FoU-aktiviteter, samt være en rådgiver og støttespiller i forskningsspørsmål overfor fagmiljøene i kommunen.

Dette er en stilling du vil vokse i. Hos oss får du en hel del frihet i arbeidshverdagen. Dette krever at du selv evner å strukturere arbeidsdagen og tar ansvar for oppgavene dine. Du vil bli utfordret med varierte og komplekse oppgaver, og ingen dager vil være like. Er du motivert og viser initiativ, vil stillingen by på gode faglige utviklingsmuligheter.

Webcruiter-ID: 4616002765

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

  • Ståle Opedal (Forskningssjef), 46469819, stale.opedal@stavanger.kommune.no
  • LinkedIn Profile
Powered by Labrador CMS