LEDIG STILLING VED OSLOMET

Studieleder - Institutt for estetiske fag

Søknadsfrist: 31.12.2022

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet, med et stort mangfold blant sine nær 22 000 studenter og 2200 ansatte. Universitetet har studiesteder i Oslo sentrum og på Kjeller ved Lillestrøm. OsloMet er tett på byen og arbeidslivet, og driver utdanning og forskning innenfor en stor bredde av fagfelt som bidrar til å løse samfunnets utfordringer. OsloMet har lange historiske linjer med store profesjonsutdanninger som har eksistert i over 100 år. Universitetet er også en aktiv pådriver for innovasjon og ny teknologi for utvikling av velferdsstaten.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 4 000 studenter og om lag 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Er du kreativ og skapende og kan tenke deg å arbeide med formidling av kunstfag på ulike måter, for eksempel i skolen? Da kan en jobb innen estetiske fag være noe for deg.

Ved Fakultet for teknologi, kunst og design, Institutt for estetiske fag er det ledig en 100% stilling som studieleder. Vi søker en utviklingsorientert studieleder innen ett av instituttets fagområder. Ansettelsen skjer på åremål for en periode på fire år med mulighet til å kunne søke samme stilling for ytterligere to perioder.

Institutt for estetiske fag (EST) holder til i Pilestredet Park, men vil flytte i løpet av åremålsperioden. Det er en pågående prosess og det er foreløpig ikke avgjort hvor instituttet vil lokaliseres. Fakultetet er i sterk utvikling og står foran spennende endringer de nærmeste årene. Institutt EST vil stå sentralt i denne utviklingen. Som studieleder vil du være med å påvirke veien videre. Vi har motiverte og dyktige ansatte som hele tiden utvikler faget. Instituttet har ca. 900 studenter og 58 ansatte. Vi gir utdanning på bachelor- og masternivå i design, kunst og håndverk, kunst og design, drama- og teaterkommunikasjon. Vi har et nytt PhD program: innovasjon for bærekraft og flere videreutdanninger og i praktisk pedagogisk utdanninger i design, kunst og håndverk og drama og teaterkommunikasjon. Instituttet har også stor aktivitet innen etter- og videreutdanning, i tillegg til oppdragsvirksomhet.

Som studieleder inngår du i ledergruppen på instituttet sammen med instituttleder, ytterligere en studieleder og en undervisningsleder. Instituttleder vil være din nærmeste leder.

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • faglig og administrativt ansvar for Institutt EST sine studieområder, i et tett samarbeid med den andre studielederen
 • ansvar for at virksomheten i ditt avgrensede område gjennomføres i tråd med vedtatt strategi og mål med personalansvar og begrenset budsjettansvar og økonomistyring
 • bidra aktivt med å ivareta og styrke instituttets arbeid med eksternfinansiert virksomhet samt forskning og utvikling
 • delta i utvikling og oppfølging av instituttets forskningsgrupper

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver for studieleder er nærmere beskrevet i stillingsbeskrivelsen

Kvalifikasjonskrav

 • førstekompetanse innen minst ett av instituttets fagområder
 • relevant ledererfaring
 • erfaring med undervisning i høyere utdanning
 • tverrfaglig forståelse og erfaring med FoU-virksomhet og/eller bidrags- og oppdragsvirksomhet
 • god kunnskap om digitale verktøy
 • svært god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Svært lang og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen

 • motiverende og inkluderende
 • fremtidsrettet med evne til å ta beslutninger
 • evne og interesse til tverrfaglig arbeid
 • evne til å samarbeide og å bygge relasjoner
 • evne til å holde i en sak gjennom hele prosessen fra start til sluttføring
 • strukturert og løsningsfokusert

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

 • interessante og utfordrende lederoppgaver på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • mulighet for faglig utvikling i inspirerende, aktive og sterke fagmiljøer
 • en arbeidsplass i utvikling
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som søker skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Instituttleder Liv Klakegg Dahlin, tlf 99 71 71 99

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1473 studieleder, kroner 701 300,- – 790 100,- per år i 100% stilling. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen «Søk stillingen»

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn.

Referansenummer: 22/08494

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS