LEDIG STILLING VED OSLOMET

Seksjonssjef for økonomi Fakultet for helsevitenskap

Søknadsfrist: 24.11.2022

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Har du lyst til å videreutvikle økonomiseksjonen ved det største fagmiljøet innen utdanning av de fleste helseprofesjoner? Vi har ledig stilling som Seksjonssjef for økonomi.

Fakultet for helsevitenskap utdanner kandidater innen de fleste helseprofesjoner. Våre ansatte driver fremtidsrettet utdanning og forskning tett på praksis og med relevans for samfunns- og arbeidsliv. Fakultetet har 6000 studenter og nærmere 600 ansatte. Vi har en budsjettramme på rundt 500 mill. kroner.

Seksjon for økonomi har en nøkkelrolle i fakultetets videre utvikling gjennom arbeid med budsjett, økonomistyring, regnskap, innkjøp og prosjektøkonomi. I rollen som seksjonssjef vil du ha et særlig ansvar for ledelse og utvikling av fakultetets økonomi- og virksomhetsstyring og for at fakultetet har velfungerende rutiner for økonomiforvaltning og internkontroll. Seksjonen er i en utviklingsfase der vi rekrutterer nye medarbeidere. De neste par årene skal vi forbedre budsjettfordelingsmodellen og –prosessen ved fakultetet, samt videreutvikle våre rutiner og arbeidsprosesser.

Du vil inngå i og samarbeide på tvers av administrativ ledergruppe på fakultetet og være et bindeledd mot den sentrale økonomiavdelingen og økonomiseksjonene ved de andre fakultetene. Du deltar som observatør i dekanens ledergruppe og får innblikk i strategiske diskusjoner, og vil rapportere til fakultetsdirektøren. Økonomiseksjonen består av ni ansatte i tillegg til leder.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • lede Seksjon for økonomi ved fakultetet, med fokus på god og tett oppfølging av medarbeidere, arbeidsmiljø og kompetanseheving
 • tilrettelegge for strategisk utvikling gjennom gode prosesser for planlegging, budsjettering og oppfølging
 • sammen med dine medarbeidere sikre profesjonelle leveranser, kvalitetssterke og effektive rutiner i arbeidet med økonomi- og driftsoppgaver
 • yte bistand til fakultetets fagmiljøer innen seksjonens ansvarsområder
 • gi beslutningsstøtte til fakultets- og instituttledelse gjennom analyser og utvikling av gode nøkkeltallsindikatorer
 • utarbeide beslutningsgrunnlag og legge frem saker for fakultetsstyret og fakultetets ledergruppe

Vi søker deg som har:

 • høyere utdanning innen økonomi, minimum bachelor
 • erfaring med personalledelse
 • ansvar for økonomitjenester i større organisasjoner, og dokumentert erfaring med å levere tjenester av høy og riktig kvalitet til brukerne
 • bred erfaring i bruk av større administrative IKT-systemer
 • evne til å kommunisere presist og forståelig, på norsk eller et annet skandinavisk språk samt engelsk, muntlig og skriftlig

Meget god og relevant praksis kan kompensere for kravet om formell utdanning

Det er en fordel at du har:

 • relevant master
 • kunnskap om statlig økonomiforvaltning og relevant lov- og avtaleverk
 • kjennskap til økonomi- og virksomhetsstyring i forskning og høyere utdanning
 • erfaring fra å lede endrings- og utviklingsarbeid

Vi ønsker deg som:

 • er en tydelig, trygg og utviklingsorientert leder
 • er en god relasjonsbygger, tillitvekkende og løsningsorientert
 • evner å bygge et godt arbeidsmiljø og bidra til utvikling av dine medarbeidere
 • er opptatt av, og god på orden og struktur
 • kan være operativ, men er analytisk og klarer å se helhet

Vi kan tilby deg:

 • innholdsrik og spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • muligheter for faglig utvikling innenfor økonomistyring i universitets- og høyskolesektoren
 • arbeidsmiljø preget av behjelpelige og inkluderende kollegaer
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1211 seksjonssjef, lønnstrinn 70-76, kr 661 400-746 900 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Stillingen er ledig omgående.

Søknadsprosess

Vi behandler kun søknader sendt inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • gjerne 2 referanser med kontaktinformasjon

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk, og oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Andre opplysninger

Hvis du har spørsmål om stillingen, er du velkommen til å kontakte:

 • Fakultetsdirektør Linda T. Helgesen, tlf. 922 15 890
 • for administrative spørsmål HR-rådgiver Kate Olsen, tlf. 916 57 981

Du er også velkommen til å ta kontakt med en av våre rekrutteringsrådgivere i Jefferson Wells:

 • Øystein Dahl, (mob. 905 68 285) eller
 • Even Engkrog Gudbrandsen (mob. 905 36 280)

Alle henvendelser behandles konfidensielt innledningsvis, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver.

Søknadsfrist: 24.november 2022

Saksnr: 22/07558

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS