LEDIG STILLING VED OSLOMET

Nestledere - Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning

Søknadsfrist: 15.12.2021

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST) har ledende fagmiljøer innen mangfold, tolking, global utvikling og internasjonal utdanning, og virksomheten kjennetegnes av utstrakt internasjonalt samarbeid. Instituttet tilbyr bachelorutdanning i utviklingsstudier, tolking og tegnspråk, samt masterutdanning i internasjonal utdanning og utvikling. Instituttet tilbyr også en rekke videreutdanninger innen mangfoldsstudier.

Nestledere ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning

Ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er det ledig inntil to stillinger som nestleder (studieleder) med ansettelse for snarlig tiltredelse. Ansettelse skjer på åremål for en periode på fire år med oppstart snarest mulig og med mulighet til å kunne søke samme stilling for ytterligere to perioder.

Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST) har ledende fagmiljøer innen utviklingsstudier og internasjonal utdanning, tegnspråk og tegnspråktolking, samt tolking i offentlig sektor. Virksomheten kjennetegnes av utstrakt internasjonalt samarbeid. Instituttet har aktive forskergrupper, samt strategiprosjektet «Tegnspråkløftet». Instituttet tilbyr bachelorutdanning i hhv. utviklingsstudier; tegnspråk og tolking; og tolking i offentlig sektor, samt masterutdanning i internasjonal utdanning og utvikling. Instituttet har ca. 650 studenter og ca. 45 ansatte, og er lokalisert ved OsloMets campus i Pilestredet i Oslo sentrum.

Les mer om fakultetet og instituttet her.

Les mer om våre forskergrupper her.

Arbeidsoppgaver og ansvar:

Nestlederne rapporterer til instituttleder og inngår i instituttets lederteam. Det er to nestlederstillinger ved instituttet, som lyses ut nå samtidig, og som sammen med instituttleder og instituttlederstøtte utgjør instituttets lederteam.

Nestlederne har ansvar for delegert virksomhet innenfor eget studielederområde og har også ansvar for studiekvalitet, utvikling og daglig drift av utdanningsprogram. Den ene stillingen vil få ansvar for internasjonale studier ved instituttet, og den andre stillingen vil få ansvar for tolkestudiene ved instituttet. Dette innebærer ansvar for daglig drift og å følge opp og lede arbeidet med studiekvalitet, emne- og studieplanarbeid, evaluering og kvalitetsutvikling for sitt område. Nestlederne har blant annet økonomioppfølging og personalansvar for ansatte i sine områder, samt følger opp instituttets FoU-arbeid. Se stillingsbeskrivelse.

Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning er et institutt i utvikling og endring, og fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er også et fakultet i utvikling. I løpet av åremålsperioden kan det derfor bli endringer i arbeidsoppgaver i tråd med endringer i instituttets studieportefølje og ansvarsfordeling i ledergruppen, samt som følge av endringer i organisasjonen.

Kvalifikasjonskrav:

 • relevant høyere utdanning på minimum mastergradsnivå, fortrinnsvis PhD, innen minst ett av instituttets fagområder
 • relevant ledererfaring fra endringsprosesser i UH-sektoren og solid erfaring med personaloppfølging
 • god kompetanse og erfaring innen offentlig forvaltning, fortrinnsvis fra UH-sektoren
 • svært god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • evne til selvstendig og resultatorientert arbeid
 • evne til å tenke strategisk, fremtidsrettet og se endringsmuligheter
 • evne til å bidra til oppnåelse av virksomhetens strategiske mål
 • erfaring fra ledergrupper i UH-sektoren
 • erfaring fra undervisning og forskning i høyere utdanning knyttet til instituttets fagområder
 • svært god digital kompetanse fra UH-sektoren
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • har komplementær kompetanse til det øvrige lederteamet

Ønskede egenskaper:

 • har en tydelig og transparent lederstil
 • er nytenkende, fleksibel og raus
 • har evne til å være framtidsrettet og løsningsorientert
 • viser evne og vilje til å bidra til helhetlig strategisk ledelse
 • viser evne til å skape gode resultater og entusiasme i organisasjonen
 • har evne til å lede og fullføre flere parallelle prosesser

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i regionen. Vi arbeider aktivt med å utvikle OsloMet videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere ønskes velkommen, også søkere som har opplevd perioder i livet uten arbeid, utdanning eller opplæring.

Vi tilbyr:

 • en arbeidsplass i utvikling ved Norges tredje største universitet
 • interessante og utfordrende lederoppgaver i et aktivt, mangfoldig, kreativt og inspirerende fagmiljø
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at søknaden skal kunne behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert. Originaler må kunne fremvises ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at søkerne skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Stillingene lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1473 studieleder. Lønn fra lønnstrinn 73, kr 689 600 til lønnstrinn 78, kr 776 900,- per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger:

Ønsker du nærmere informasjon om stillingene kan du kontakte:

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte søke-knappen i annonsen.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Referansenummer: 21/11719

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS