LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Leder for Lytring

Søknadsfrist: 31.03.2023

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering. I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt. Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.

Om stillingen

Ved Nord universitet, Avdeling for forskning og utvikling er det ledig en fast 100% stilling som leder for Lytring

Stillingen har kontorsted ved campus Bodø.

Lytring er et samarbeid mellom Nord universitet og Nordlandsforskning, med formål om å styrke et forskningsbasert offentlig ordskifte i nord. Lytring er en debattarena der forskere møter innbyggere og andre samfunnsaktører til samtale og refleksjon, med utgangspunkt i et bredt spekter av fagdisipliner. Formidling av forskning fra Nord og Nordlandsforskning er kjernen i konseptet.

Lytring arrangeres primært på fire ulike steder: Lofoten, Bodø, Mo i Rana og Levanger. Det er en faglig redaksjon tilknyttet de fire stedene som har ansvaret for å lage arrangementene. Leder for Lytring skal sørge for oppfølging av redaksjonsarbeidet og kvalitetssikring av arrangementene, samt sikre ekstern finansiering av konseptet. Opplæring og veiledning av forskere i muntlig framføring av egen forskning ligger også til stillingen.

Vi søker etter en person med erfaring fra debattledelse, arrangementsproduksjon og konseptutvikling. Du må ha interesse for forskning, og forståelse for hvordan forskningen kan løftes fram og ta en posisjon i det offentlige ordskiftet.

Prosjektleder rapporterer til styringsgruppen for Lytring, som består av kommunikasjonssjef ved Nord universitet og direktør ved Nordlandsforskning. Administrativt er stillingen underlagt Avdeling for forskning og utvikling.

Arbeidsoppgaver

 • Budsjettansvar, og ansvar for å skaffe ekstern finansiering til Lytring-arrangementene
 • Lede og utvikle redaksjonen, og selv aktivt delta i idéutvikling og programmering av alle debatter i regi av Lytring
 • Produsere alle arrangement i regi av Lytring, og sikre høy faglig og etisk standard
 • Utvikle Lytring UNG, og lede det redaksjonelle arbeidet
 • Følge samfunnsdebatten tett, bygge nettverk, og finne koblingspunkter mellom samfunnsdebatten og forskningsfeltet
 • Sikre godt samarbeid med kommunikasjonsavdelingene ved Nord og Nordlandsforskning
 • Gjøre Lytring kjent lokalt og nasjonalt
 • Opplæring av forskere innen formidling
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen basert på kandidatens erfaring og kunnskapsområde

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling somseniorrådgiver kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende. Gjerne innen kommunikasjon, journalistikk, kultur eller tilsvarende. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • Det er videre en forutsetning med omfattende relevant fagadministrativ erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner
 • Dokumentert erfaring fra arrangementsproduksjon og konseptutvikling
 • Svært god forståelse for forskningens plass i det offentlige ordskiftet
 • Erfaring fra arbeid med muntlig formidling og opplæring av formidlere
 • Svært god formuleringsevne muntlig og skriftlig

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • God økonomiforståelse og erfaring med budsjettering
 • Høy arbeidskapasitet og stor gjennomføringsevne
 • Utadrettet, løsningsorienter og har erfaring med kreative prosesser
 • Gode samarbeidsevner, og evner å lede arbeidsprosesser

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1364 seniorrådgiver - NOK 584 700,- - 728 100,- i året

Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 31.03.2023

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30090279

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS