LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Faggruppeleder for pedagogikk ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag

Søknadsfrist: 02.04.2023

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag utdanner fremtidens lærere fra barnehage til videregående skole og innen idrett og estetiske fag. Våre kandidater spiller en sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklingen av samfunnet, både regionalt og nasjonalt. Vi skal bidra til å utvikle praksisfeltet vi utdanner for, så forskningstilnærmingen vår er profesjonsrettet og praksisnær. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i profesjonsvitenskap. Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag har 3500 studenter, og 350 ansatte i Levanger, Bodø og Nesna.

Les mer: www.nord.no/flu.

Har du lyst på en spennende jobb i Universitets- og høgskolesektoren?

Ved Nord universitet, Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, er det ledig 100 % stilling som faggruppeleder for pedagogikk. Faggruppeleder ansettes på åremål for fire år med mulighet for ansettelse i ytterligere to perioder på fire år. Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse. Hovedarbeidssted er Bodø. Faggruppene har ansatte ved alle studiestedene. Det må derfor påregnes en del reising og arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder enn hovedarbeidsstedet.

Stillingen er 100 %, men dersom faggruppelederrollen ikke fyller hele stillingen, vil resten av stillingen benyttes til andre oppgaver etter avtale med dekan.

Om stillingen

Vi søker etter engasjert, tydelig og motiverende faggruppeleder som kan lede utviklingen av faggruppen pedaogikk og som kan bidra til at Nord universitet og Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag når sine mål innen utdanning og forskning/ kunstnerisk utviklingsarbeid.

Faggruppeleder har et overordnet strategisk lederansvar for den faglige virksomheten innenfor forskning og utdanningsvirksomhet i sin faggruppe. Faggruppeleder inngår i dekanens ledergruppe og har et særlig ansvar for å bidra til å utvikle gruppens kompetanseprofil. Faggruppeleder har personalansvar for alle ansatte som tilhører faggruppen. Faggruppeleder rapporterer til dekanen både i faglige og økonomiske/administrative saker. Faggruppeleder har budsjettdisponeringsmyndighet i henhold til vedtatte budsjettrammer innenfor sitt område. Faggruppeleder har ansvar for resultatoppnåelse i samsvar med fakultetets og universitetets målsetninger.

Utnyttelse av samled ressurs til ledelse ved fakultetet kan endres i løpet av perioden. Det tas derfor forbehold om endringer både i omfang, arbeidsoppgaver og ansvar.

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som faggruppeleder kreves minimum mastergrad eller tilsvarende innenfor relevant fagområde. For ansettelse i stilling som faggruppeleder er førstekompetanse ønskelig.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Doktorgrad fra relevant fagområde
 • Undervisnings- og forskningserfaring fra universitet eller høgskole
 • Lederutdanning og/eller ledererfaring
 • Lederegenskaper og evne til strategisk ledelse
 • Evne til å motivere og bygge gode relasjoner på alle tre studiestedene
 • Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk
 • Evne til selvstendig og resultatorientert arbeid
 • Personlig egnethet
 • Motivasjon for stillingen
 • Komplementær kompetanse til det øvrige lederteamet

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ med i stillingskode 1473 årslønn kr. 730.000- kr. 948. 900. I spesielle tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 02.04.2023

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig publikasjonsliste med kommentar
 • Refleksjonsnotat om motivasjon for stillingen og videreutvikling av faggruppen (inntil 1 A4 side)
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Ref.nr. 30071660

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS