LEDIG STILLING VED NMBU

Prodekan utdanning - Fakultet for landskap og samfunn

Søknadsfrist: 30.04.2021

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert i Ås.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for landskap og samfunn

Fakultet for landskap og samfunn består av noen av Norges ledende fagmiljøer innen by- og regionplanlegging, landskapsarkitektur, landskapsingeniør, eiendomsfag, eiendomsutvikling, folkehelsevitenskap og internasjonale miljø- og utviklingsstudier. Fakultetet har 1300 studenter og 180 ansatte, fordelt på fem institutter og en fakultetsadministrasjon, og tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger som er etterspurte og framtidsrettede. Fakultet er tverrfaglig og arbeider med bærekraftig samfunnsutvikling nasjonalt og internasjonalt.

Vil du være Prodekan for utdanning ved Fakultet for landskap og samfunn?

Om stillingen

Vi søker en høyt kvalifisert person til en nyopprettet stilling som Prodekan for utdanning ved Fakultet for landskap og samfunn. Det er et åremål i en hel stilling i fire år, med mulighet for forlengelse i én periode.

Sammen med ansatte på fakultetet skal prodekanen bidra til å videreutvikle fakultetets sterke posisjon innen master- og bachelorstudier og etter- og videreutdanning.

Fakultetet er universitetets største samfunnsfaglige miljø, men underviser også i humanistiske og naturvitenskapelige fag.

Fakultetet er avgjørende for NMBUs satsing på tverrfaglighet og bærekraftig utvikling. Fakultetet gir både disiplinære og profesjonsorienterte utdanninger.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsområdene omfatter strategisk ansvar for utdanning, herunder etter- og videreutdanning, samarbeid med samfunns- og næringsliv og internasjonal mobilitet. Prodekan skal bistå de ulike programmens faglige kvalitetsarbeid, har ansvar for studiedministrative oppgaver på fakultetet og er leder for ansatte i studieadministrasjon. Prodekanen skal representere og fremme fakultetet på og utenfor NMBU, og delta i den fagpolitiske utvikling av sektoren.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede fakultetets strategiske arbeid innen utdanning
 • Ansvar for kvalitetsarbeid og oppfølging av fakultetets kvalitetsrapporter i bachelor og masterstudier
 • Delta i fakultetets daglige drift og koordinere og lede prosesser
 • Administrasjons- og personalansvar for studieadministrasjonen, inkludert plan- og budsjettarbeid
 • Lede Studieutvalget ved LANDSAM og være fakultetets representant i Studieutvalget ved NMBU
 • Ansvar for studiesaker til Studieutvalget og saksansvarlig for studiesaker til Fakultetsstyret på LANDSAM
 • Ansvar for støtte til undervisning og pedagogisk utviklingsarbeid
 • Ansvar for fakultetets undervisningsarealer og undervisningsinfrastruktur.
 • Oppfølging, videreutvikling og iverksetting av forskrifter og retningslinjer innenfor stillingens ansvarsområde

Prodekanen inngår i fakultetsledelsen og rapporterer til dekan. Det må påregnes endringer i oppgaver over tid. Prodekan kan etter avtale med dekan utføre faglig arbeid ved fakultetet i tillegg til arbeidsoppgavene.

Kompetanse

Kvalifikasjonskrav:

 • Vitenskapelig kompetanse førstestillingsnivå innen ett av fakultetets fagområder eller fagområde relevant for fakultetets fagområder
 • Erfaring fra egen undervisning i høyere utdanning
 • Erfaring fra ledelse innen høyere utdanning og forskning, for eksempel organisasjon/prosjekt, programråd, faggruppe og/eller personalledelse

Administrasjonsspråket på universitetet er norsk, samtidig har fakultetet sterke internasjonale miljø. Det er derfor et krav at søkere må ha svært gode ferdigheter i både skriftlig og muntlig engelsk og norsk. Tilsvarende ferdigheter i svensk eller dansk kan erstatte krav om norsk.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Norsk doktorgrad eller tilsvarende internasjonal grad
 • Ledererfaring , herunder personalledelse
 • Erfaring fra pedagogiske utviklingsprosjekter
 • Bred bakgrunn fra forskning
 • Erfaring med nasjonalt og internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid og samarbeid med samfunns- og næringsliv
 • God organisasjonsforståelse, kunnskap om universitets- og høyskolesektoren, og innsikt i trender i høyere utdanning og forskning
 • Kjennskap til bruk av digitale verktøy og inneha digital kunnskap

Personlige egenskaper

 • Evne til å ivareta fakultetets interesser og faglige bredde
 • Gode samarbeidsevner og strategisk ledelse
 • Gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheter
 • Evne til å skape et godt arbeids- og læringsmiljø som kjennetegnes av medvirkning og åpenhet
 • Være motiverende, inkluderende, fleksibel
 • Evne til å gjennomføre tiltak og prosesser

NMBU arbeider målbevisst for økt likestilling og vektlegger kjønnsbalanse i ledergruppene. Kunnskap om og resultater fra aktivt likestillingsarbeid vil bli tillagt vekt ved rekruttering av prodekan.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1474 Dekan med lønnsramme ltr. 81 – 84 (NOK 840 900 – 910 000), avhengig av kvalifikasjoner.

For interne søkere kan det inngås avtale om forsknings- og utdanningstermin etter endt åremål.

Nærmere opplysninger ved:

Det forventes tilstedeværelse på campus.

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken «Søk stillingen» øverst på denne siden.

Søknadsfrist: 30.04.2021

Søknaden må sendes elektronisk. Vedlegg til søknaden skal være: Curriculum vitae, vitnemål, attester og navn på tre referansepersoner.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS