LEDIG STILLING VED NMBU

Administrasjonssjef

Søknadsfrist: 08.04.2021

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert i Ås.

For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold.Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.


Fakultetet består av instituttene; Institutt for prekliniske fag og patologi, Institutt for parakliniske fag, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Dyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet. NMBU har i dag campus på Ås og i Oslo.

Veterinærhøgskolen er i dag på campus Adamstuen i Oslo, men vil når det nye veterinærbygget er ferdigstilt bli samlokalisert med de andre fakultetene i Ås.

Vi søker deg som trives med endringsledelse i en digital tid, som fasineres av å ta i bruk nye løsninger og samtidig tenker utvikling, sikker drift og god forvaltning.

Om stillingen

Ved NMBU Veterinærhøgskolen er det ledig fast stilling som administrasjonssjef

Ved Veterinærhøgskolen utdanner vi veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi driver også dyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar imot pasienter fra hele landet.

Administrasjonssjefen har ansvar for den daglige ledelsen av administrasjonen ved fakultetet og har personalansvar for 3 seksjonsledere innen fagområdene økonomi, personal og forskning- og studie, samt ansatte i fakultetets stab.

Som administrasjonssjef ved Veterinærhøgskolen vil du ha det overordnede ansvaret for å lede fakultetets administrative virksomhet innenfor de ovennevnte fagområdene.

Stillingen inngår i dekanens ledergruppe og personen har en viktig rolle i å bistå ledergruppen i det strategiske og operative arbeidet, løse utviklingsoppgaver og bidra til fakultetets vekst. Du vil rapportere direkte til dekanen.

Administrasjonssjefen vil ha en viktig rolle i arbeidet med å etablere fakultetet i nye bygg på Campus Ås.

Fakultetsadministrasjonen gir administrativ støtte til Veterinærhøgskolens fire institutter.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle fakultetets administrative ansatte
 • Kompetanseutvikling og modernisering av fakultetets administrasjon
 • Legge til rette for implementering av NMBUs og Veterinærhøgskolens strategier og handlingsplaner i samarbeid med dekanen
 • Ha det overordnede ansvar for økonomi- og virksomhetsstyring i samarbeid med seksjonsleder for økonomi
 • Ha det overordnede ansvar for personalforvaltning og IA-oppfølging i samarbeid med seksjonsleder for personal
 • Kvalitetssikre og effektivisere driftsrutinene ved fakultetet
 • Utvikling av fakultetets administrasjon i samarbeid med sentrale tjenesteutviklingsinitiativ
 • Bidra til god internkommunikasjon
 • Være fakultetets kontaktpunkt mot NMBUs sentraladministrasjon

Kompetanse

Det kreves:

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, på masternivå eller tilsvarende. Relevant erfaring kan erstatte deler av utdanningskravet.
 • Kjennskap til UH-sektoren og administrative prosesser
 • Relevant erfaring med prosjektledelse
 • Erfaring med og kunnskap om ledelse i offentlig sektor
 • God kompetanse med bruk av Office-verktøy.
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk og engelsk.

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Erfaring fra og interesse for forsknings- og utdanningsaktivitet innen UH-sektoren
 • Erfaring fra omstillings- og effektiviseringsarbeid
 • Kjennskap til og interesse for fagområdene ved Veterinærhøgskolen.

Personlige egenskaper:

 • Vi leter etter en inkluderende, motiverende og resultatorientert leder med gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper.
 • Du må ha god organisasjons- og rolleforståelse, ha overblikk og evnen til å prioritere og delegere i en travel hverdag. Videre må du kunne arbeide selvstendig, strukturert og målrettet.

NMBU arbeider målbevisst for økt likestilling og vektlegger kjønnsbalanse i ledergruppene. Kunnskap om og resultater fra aktivt likestillingsarbeid vil bli tillagt vekt ved rekruttering av ny administrasjonssjef.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1058 administrasjonssjef ltr. 74 – 82 (NOK 694 400 – 864 100) avhengig av kvalifikasjoner

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 08.04.2021

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS