LEDIG STILLING VED NMBU

Informasjonssikkerhetsleder (CISO)

Søknadsfrist: 15.07.2021

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om avdelingen

Avdeling for Ledelse og virksomhetsstyring er en sentral stabsavdeling ved NMBU. Vi er 10 ansatte, og har ansvaret for en rekke fagfelt, som prosjektledelse, strategiprosesser, virksomhetsstyring, digital og fysisk sikkerhet og beredskap, internrevisjon og lederstøtte til universitetsstyret og toppledelsen

NMBU søker CISO!

Om stillingen

Ved avdeling for Ledelse og virksomhetsstyring (LoV) i universitetsadministrasjonen er det ledig fast stilling som Informasjonssikkerhetsleder (CISO).

Som Informasjonssikkerhetsleder (CISO) skal du utøve universitetsledelsens ansvar for informasjonssikkerheten ved NMBU.

CISO jobber både strategisk mot toppledelsen, samt operativt sammen med sterke fagmiljøer. Faglig rapporterer CISO direkte til administrasjonsdirektøren.

CISO påser at NMBU etterlever gjeldende regelverk, blant annet gjennom å revidere og videreutvikle ledelsessystem for informasjonssikkerhet (LSIS) og kontrollere etterlevelsen hos NMBU. CISO skal også sørge for at det gis opplæring i praktisk informasjonssikkerhet til NMBUS brukere.

NMBU har et høyt kompetent fagmiljø som kan vise til gode resultater. CISO er en nøkkelressurs for å videreføre dette arbeidet og vil ha et tett samarbeid med IT-jurist, IT-sikkerhetsmiljøet (CSIRT), personvernombud, eksterne samarbeidspartnere som Unit/Uninett, samt NMBUs øvrige organisasjon.

NMBU tilbyr gode arbeidsverktøy (PC/Mac/telefon/nettbrett), fleksibel arbeidshverdag med mulighet for å jobbe hjemmefra og gode muligheter for kompetansehevning.

Arbeidsoppgaver

 • Strategisk informasjonssikkerhet
 • Operativ informasjonssikkerhet
 • Sikkerhetsadministrasjon og styringssystem
 • Ansvar for oppfølging og videreutvikling av LSIS
 • Risiko og sårbarhetsanalyser
 • Rådgivning og opplæring innenfor fagområdet informasjonssikkerhet
 • Prosjektarbeid
 • Personvern (GDPR)

Kompetanse:

Du må ha:

 • Høyere relevant utdanning på masternivå. Dette kan fravikes der det foreligger lang og relevant erfaring, fortrinnsvis kombinert med bachelorgrad
 • Dokumentert fem års relevant erfaring med for eksempel informasjonssikkerhet, risikoanalyser og revisjoner
 • Evne til å sette informasjonssikkerhet inn i en helhetlig sikkerhets- og virksomhetssammenheng på tvers av fagområder, samt evne til å tenke strategisk
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Kjennskap til, og erfaring med, gjeldende lovverk innen informasjonssikkerhet og personvern

Det er ønskelig at du har:

 • Kjennskap til offentlig forvaltning
 • Erfaring med prosjektarbeid og prosjektledelse
 • Sertifiseringer innen informasjonssikkerhet, kurs i relevante standarder, kjennskap om verktøy i revisjon mv.

Vi ønsker en kollega som viser initiativ, handlekraft, og har utstrakte samarbeidsegenskaper. Du må ha evne til helhetlig tenkning på tvers av fagområder, ha god risikoforståelse, kunne forstå behov, samt være flink til å kommunisere ut over eget fagområde.

Vi søker deg som er løsnings- og fremtidsorientert samtidig som du jobber strukturert og er god til å planlegge. Du setter mål for arbeidet ditt og bygger gode relasjoner for å oppnå resultater. Rollen krever stor grad av selvstendighet.

Informasjonssikkerhetsleder (CISO) vil ha en sentral rolle i organisasjonen, og vil derfor ha stor innflytelse og påvirkningskraft.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1364 seniorrådgiver, lønnstrinn 74-81, NOK 702.100 – 850.000, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 15.07.20

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS