LEDIG STILLING VED NMBU

Seksjonsleder for teknisk seksjon - MINA

Søknadsfrist: 12.03.2021

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert i Ås.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) jobber med natur og miljø, bærekraftig bruk av naturressurser og biologiske og geologiske prosesser.


MINAs ansatte forsker, formidler og utdanner innen områdene geologi, hydrologi og limnologi, jordvitenskap, miljøkjemi, skogvitenskap, økologi, naturforvaltning, fornybar energi og naturbasert reiseliv.


Vår visjon er å være en nøkkelaktør i kunnskapsproduksjon og formidling, og levere forskning av høy, internasjonal kvalitet og variert og god undervisning. Våre medarbeidere er høyt anerkjente eksperter innen sine respektive fagfelt, både nasjonalt og internasjonalt. Fakultetet preges av en svært vital forskningskultur og høy vitenskapelig produksjon.


Fakultetet har om lag 200 ansatte, 90 doktorgradsstudenter (ph.d.) og 650 studenter.


Les mer om MINA her
.

Er du interessert i endringsledelse, motiveres av samhandling med andre og har realfaglig kompetanse?

Om stillingen

Ved Fakultetet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) er det ledig en fast stilling som seksjonsleder. Teknisk seksjon gir støtte til forskningen og undervisningen på fakultetet, og er ansvarlig for drift og vedlikehold av laboratorier, instrumenter og feltutstyr. Seksjonen er forholdsvis nyopprettet, og som leder får du muligheten til å videreutvikle en enhet som er en sentral bidragsyter til forsknings- og utdanningsaktiviteten ved fakultetet.

Arbeidet med HMS og internkontroll utgjør en viktig del av stillingen. Kompetanseutvikling for seksjonens ansatte, etablering av gode rutiner og verktøy for samhandling med fagseksjonene og ressursstyring inngår også.

Arbeidsoppgaver

Seksjonslederen skal:

 • ha personalansvar for teknisk seksjon som består av 20 personer
 • fremme et sterkt faglig og sosialt miljø i seksjonen
 • videreutvikle gode rutiner for drift av fakultetets laboratorier
 • lede det pågående arbeidet med å restrukturere laboratoriedriften ved fakultet
 • ha ansvar for fakultetets HMS-arbeid og internkontroll på laboratorier, verksted og i felt
 • bidra til godt samarbeid innad i fakultetet og på tvers av fakulteter

Seksjonslederen vil være en del av dekanens ledergruppe.

Kompetanse

Det kreves at kandidaten har

 • relevant utdanning med faglig tyngde innen realfag eller ledelse (masternivå), gjerne begge deler. Solid og relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • gode ferdigheter i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig
 • dokumentert ledererfaring, gjerne fra laboratoriedrift

Det er ønskelig med

 • erfaring med systematisk HMS-arbeid
 • erfaring fra utdannings- og forskningssektoren

Personlig egnethet vil stå svært sentralt i denne stillingen.

Det kreves at kandidaten

 • er trygg i lederrollen og arbeider strukturert, med fleksibilitet og evne til å prioritere og drive prosesser
 • evner å sette tydelige forventninger og å følge opp ansatte
 • er inkluderende, sosial og har gode kommunikasjonsevner
 • er interessert i å skape et godt arbeidsmiljø
 • har evne til å arbeide både selvstendig og i gruppe
 • har evne til å motivere og engasjere

NMBU arbeider målbevisst for økt likestilling og vektlegger kjønnsbalanse i ledergruppene. Kunnskap om og resultater fra aktivt likestillingsarbeid vil bli tillagt vekt ved rekruttering av ledere.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1211 Seksjonssjef, ltr. 60 - 75 (NOK 535.200 – 708.000) avhengig av kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via lenken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.

Søknadsfrist: 12.03.2021

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS