Abelia har en ledig spennende stilling!

Abelia - Leder for utdanning og forskning

Søkndsfrist: 25.10.2020

Ønsker du å bli en av de viktigste stemmene i norsk utdannings- og forskningspolitikk?

Som leder for Abelias utdannings- og forskningspolitikk vil du få ansvar for utforming og gjennomslag for et av Abelias høyest prioriterte politikkområder. Du vil jobbe sammen med gode kollegaer, og stillingen gir høy synlighet.

Næringslivets Hovedorganisasjon

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er Norges største fellesskap for bedrifter. Vi representerer et stort mangfold av jobbskapere fra hele landet.

Abelia er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Dette er virksomheter innen IKT, konsulent/rådgivning, undervisning, forskning, kreative næringer samt ideelle organisasjoner. Vi har cirka 2.400 medlemmer med omkring 50.000 årsverk.


Abelia jobber politisk for gode rammevilkår for medlemmene. Våre medlemstjenester innen arbeidsrett, HR og HMS bidrar til profesjonell utøvelse av arbeidsgiverrollen og god ledelse av kunnskapsmedarbeidere.

Abelia har hvert år nærmere 70 møteplasser som kobler ulike miljøer sammen. Det legger grunnlag for nye ideer og muligheter i næringslivet og ideell sektor nasjonalt og internasjonalt.


Gjennom NHO-fellesskapet får Abelia-medlemmer eksklusiv tilgang til ulike fageksperter, arbeidsgiververktøy, regionskontorer med lokal kunnskap, samt gode ordninger for forsikring og tjenestepensjon. Norske kunnskaps- og teknologivirksomheter gjør innovasjon og omstilling mulig for seg selv, andre næringer og offentlige virksomheter. Abelia er gjennom sine medlemmer drivkraft for kunnskapssamfunnet. De beste ideene og den smarteste bruken av teknologi vil alltid løse de største utfordringene.

Abelia er en pådriver for utvikling av nytt kunnskapsbasert næringsliv i Norge. En viktig del av rollen er å fremme samarbeid mellom medlemsbedriftene på tvers av bransjer/sektorer for å styrke organisasjonens posisjon og gjennomslagskraft. Det betyr å skape samarbeid mellom våre rundt 150 medlemmer innen utdanning, over 40 forskningsinstitutter og øvrige medlemmer innen teknologi, rådgivning og frivillighet.

Teknologi er en sterk driver for endringer og innovasjon i både pedagogikk og læring, og for utdanningsinstitusjonenes virksomhet. For Abelia er det viktig å sikre at de muligheter og utfordringer dette gir, håndteres på best mulig måte.

Som ansatt i Abelia vil du få en berikende hverdag i et engasjert miljø som jobber for å bedre rammebetingelser for medlemsbedriftene, sikre kompetanse, innovasjon og fornying i næringslivet og som gir medlemsservice innen arbeidsrett, HR og HMS. Vi deler kunnskap og erfaringer, har humor i hverdagen og strekker oss langt for å gjøre hverandre gode.

Ansvar og oppgaver innen utdannings- og forskningspolitikk:

• Talsperson for Abelia

• Utforme kompetanse-, utdannings- og forskningspolitikk for morgendags behov

• Samarbeid og samspill med Abelias medlemsbedrifter, blant annet gjennom Forum for livslang læring

• Politiske gjennomslag

• Øke Abelias synlighet

• Oversikt over internasjonal utvikling og politiske prosesser

• Samarbeid med andre organisasjoner, blant annet NHO

Kvalifikasjoner

• Meget god innsikt i kompetanse-, utdannings- og forskningspolitikk, og i rammebetingelser for sektorene.

• God kunnskap om politiske prosesser i Norge og EU.

• Erfaring med eller kjennskap til politisk påvirkningsarbeid

• Kunnskap om og interesse for pedagogikk, læring og fremtidens arbeidsliv

• Relevant høyere utdanning, og/eller relevant erfaring og nettverk i utdannings- og forskningssektoren.

Personlige egenskaper

• Selvstendig og selvgående med god prioriterings- og vurderingsevne.

• Ansvarlig

• Evne til analyse

• Setter seg inn i nye problemstillinger raskt.

• Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

• Evne til å utvikle og lede et fagområde i en kompleks organisasjonsstruktur

• Endringsorientert, øye for å se nye muligheter og samarbeidsformer.

Har du spørsmål om stillingen kan du kontakte:

CV og søknad sendes innen 25. oktober.

SØK HER.

Powered by Labrador CMS
Powered by Labrador CMS