LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Mediegrafikerlærling - Opplæringskontoret UiT

Søknadsfrist: 08.03.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Læreplasser ved UiT

Vil du vår neste mediegrafikerlærling?

Opplæringskontoret UiT er et godkjent flerfaglig opplæringskontor som tilbyr viktige læreplasser, UiT Norges arktiske universitet (UiT) har i 2021 30 læreplasser. Det er ledig 2 læreplasser i mediegrafikerfaget med arbeidssted Tromsø. UiT er en stor statlig virksomhet som har mange ulike fagområder vi arbeider innen.

Å søke om lærlingeplass ligner på å søke jobb, og det er konkurranse om plassene. Aktuelle kandidater vil inviteres til intervju, hvor det er viktig at lærlingen gjør et godt inntrykk og har gode faglige resultater. UiT ønsker dyktige og motiverte lærlinger.

UiT er godkjent lærebedrift i følgende fag

  • IKT-servicefaget
  • Dataelektronikerfaget
  • Kontor- og administrasjonsfaget
  • Mediegrafikerfaget
  • Fotograffaget

Om faggruppen Grafiske tjenester

Grafiske tjenester er en fellestjeneste for alle ansatte ved UiT, der lærlingen(e) vil jobbe, og vi leverer tjenester til alle våre studiesteder.

Vi arbeider med design for trykte og digitale flater, forskningskommunikasjon, og vi har eget trykkeri i Tromsø og Alta. UiT har flere lærlinger innen kreative fag, deriblant foto. Det vil legges til rette for lærlingesamarbeid med fotolærling(er). Grafiske tjenester har inntil to mediegrafikerlærlinger.

Arbeidsoppgaver

Opplæring i lærefaget i henhold til fastlagt læreplan.

Hovedområder

  • Mediedesign
  • Medieproduksjon
  • Bedrift, kunde og marked

Oppgaver kan eksempelvis være rettet både mot studenter, ansatte og publikum. Det kan være knyttet til billedbehandling, annonser, foldere, oppgaver på web, grafisk formgiving, layout etc.

Mediedesign

Hovedområdet omfatter idéutvikling, komposisjon og design av ulike medieprodukter innenfor lærebedriftens tjeneste- og produktspekter. Hovedområdet omfatter utvikling av estetisk sans, kreativ tenkning og problemløsning. Det dreier seg også bruk av typografi for å oppnå god budskapsformidling, og ferdigheter i hvordan elementene tekst, form, farge, lyd og bilde egner seg i ulike medieprodukter. Kvalitetssikring og optimal gjengivelse av originalmateriell inngår også i hovedområdet. Det omfatter også tilpasning til kunde og målgruppe med tanke på medienes ulike bruksområder og kvalitetskrav.

Medieproduksjon

Hovedområdet omfatter hvordan mediedesign skal anvendes og bearbeides til funksjonelle medieprodukter for ulike mediebærere innenfor lærebedriftens tjeneste- og produktspekter. Hovedområdet omfatter kvalitetssikring for optimal gjengivelse og funksjonalitet av mediedesign til ulike medieprodukter. I hovedområdet inngår også å skape gode arbeidsrutiner og ferdigheter i bruk av verktøy, teknologi og utstyr.

Bedrift, kunde, marked

Hovedområdet omfatter lærebedriftens bedriftskultur, organisering, forretningsidé, markedsområde, kundegrupper og produkter og tjenester som ligger til grunn for bedriftens virksomhet. Hovedområdet omfatter videre kvalitetssikring av eget arbeid. Gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet inngår også.

Personlige egenskaper

Vi søker initiativrike og motiverte lærlinger med målrettet interesse for faget.

Lærlingen vil få mulighet til å bidra med design for ulike flater som benyttes ved UiT. Kandidaten må ha gode kommunikasjonsevner og med opplæring forventes å være selvstendig i sitt arbeid. Arbeidet vil ha fokus på samarbeid internt i faggruppen, og andre enheter ved UiT. At kandidaten er problemløsende, kreativ og viser gode samarbeidsevner er derfor en stor fordel.

Kontakt

For mer informasjon ta kontakt Opplæringskontoret UiT ved:

Slik søker du

Søknaden sendes via denne siden. Den skal inneholde søknadsbrev, attester og vitnemål. Frem til du får vitnemål kan du sende kopi av karakterutskrift. Husk å ettersende vitnemålet når du mottar det.

Andre opplysninger

Ved Universitetet i Tromsø legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

Universitetet er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger håndteres i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS