LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Lærlingplasser i Service og administrasjonsfaget

Søknadsfrist: 14.04.2024

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et internasjonalt ledende breddeuniversitet. Vår visjon er å være en drivkraft i nord. Det nordsamiske begrepet eallju, som betyr arbeidsiver, setter tonen for drivkraften i UiT. Sammen med studenter, ansatte og samfunnet for øvrig skal vi utnytte vår beliggenhet i Nord-Norge og Sápmi, vår faglige bredde og tverrfaglige fortrinn til å forme framtiden.

Vårt samfunnsoppdrag er å gi forskningsbasert utdanning av høy kvalitet og utføre kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning i hele spennet fra det grunnleggende til det anvendte på høyt internasjonalt nivå. Vi skal formidle kunnskap om fagområdene våre og bidra til innovasjon. Samfunnsoppdraget forener UiT på tvers av ulike studier, forskningsfelt og store geografiske avstander. Det fordrer godt samarbeid med nærings- og samfunnsliv og internasjonale partnere. Vi skal styrke en kunnskapsbasert og bærekraftig utvikling, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Akademisk frihet, vitenskapelige og forskningsetiske prinsipper ligger til grunn for hele UiT sin virksomhet. Medvirkning, medbestemmelse, åpenhet og gode prosesser skal gi det beslutningsgrunnlaget vi trenger for å gjøre kloke og framsynte prioriteringer. Våre studenter og ansatte skal ha mulighet til å utvikle sine evner og potensial. Tuftet på vitenskapelig integritet skal vi være modige, engasjerte og rause - tett på fag, folk og samtidsutviklingen.

Vi skal ha god og målrettet ressursutnyttelse og omstillingsevne for å møte framtidas forventninger og muligheter. Vi vil styrke kvalitet i og gjennomslagskraft for våre fagområder og kjerneoppgaver gjennom tre strategiske innsatsområder.

Læreplasser ved UiT

Vil du bli lærling hos oss

 Vil du bli lærling på UiT Norges arktiske universitet? Vi søker deg som er motivert og ønsker å jobbe i en stor organisasjon.

Vi har ledige læreplasser høsten 2024. Læretiden og ansettelsesforholdet varer i to år og forutsetter at du har vg 1 og 2.

UiT er tilknyttet opplæringskontoret, OK stat, som tilbyr deltakelse i lærling nettverket til OK stat.

Arbeidsoppgaver

Opplæring i service og administrasjonsfaget i henhold til opplæringsplan. Du vil få varierte arbeidsoppgaver og god opplæring med bruk av universitetets saksbehandlings-systemer.

Som lærling hos oss vil du få

 • et godt og inkluderende arbeidsmiljø der du blir kjent med mange hyggelige folk
 • faglig leder og kollegaer som gir deg opplæring og tett oppfølging
 • opplæringsplan tilpasset læreplanen og veiledning på reisen mot fagprøven
 • Delta på møter og samlinger
 • Etter hvert få egne oppgaver og selvstendig arbeid
 • En faglig god opplæringsplass i et trivelig arbeidsmiljø
 • Personlig veiledning, oppfølging og tilbakemelding
 • Mulighet til å lære fra erfarne fagfolk og utvikle deg innen service og administrasjon
 • Bygge gode relasjoner og nettverk
 • Kurs
 • Lønn etter avtale (Særavtale for lærlinger med 2 eller 2 1/2 års læretid på 50% lønn av gjeldende lønnstrinn gjennom hele læretiden).

Kvalifikasjoner

 • Fullført og bestått VG1 og VG2
 • Gode ferdigheter i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig 
 • Vi legger vekt på personlig egnethet og motivasjon for stillingen

Personlige egenskaper

 • Positiv og serviceinnstilt 
 • Er pliktoppfyllende og punktlig 
 • Motivert, engasjert og lærevillig 
 • Viser initiativ og liker å ta ansvar 
 • Evne til å arbeide selvstendig og samarbeider godt i team 
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø 
 • Trives med tidvis høyt tempo 

Slik søker du

Søknaden sendes via denne siden. Den skal inneholde søknadsbrev, attester og vitnemål. Frem til du får vitnemål kan du sende kopi av karakterutskrift. Husk å ettersende vitnemålet når du mottar det. 

Andre opplysninger

Ved Universitetet i Tromsø legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en). 

Universitetet er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger håndteres i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS