LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Fotograf lærling - seksjon for kommunikasjon

Søknadsfrist: 01.03.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Læreplasser ved UiT

Vil du bli lærling hos oss?

Opplæringskontoret UiT er et godkjent flerfaglig opplæringskontor som tilbyr viktige læreplasser, og UiT Norges arktiske universitet (UiT) har i 2021 30 læreplasser.

UiT er nå på jakt etter deg som vil være lærling i fotograffaget, og planlagt tiltredelse er midten av august. UiT er en stor statlig virksomhet som har mange ulike fagområder du vil arbeider innen.

UiT ønsker dyktige og motiverte lærlinger, og det er konkurranse om plassene. Aktuelle kandidater vil inviteres til å levere inne en oppgave i forkant av et intervju for å vise dine ferdigheter. På intervjuet er det viktig at du gjør et godt inntrykk og gjern gode faglige resultater.

UiT er godkjent lærebedrift i følgende fag

 • IKT-servicefaget
 • Dataelektronikerfaget
 • Kontor- og administrasjonsfaget
 • Mediegrafikerfaget
 • Fotograffaget

Arbeidsoppgaver

Opplæring og fagprøve

Som lærling i fotograffaget hos UiT skal du ha opplæring i henhold til fastlagt læreplan.

Hovedområder

Bildekommunikasjon og fotografering

 • Hovedområdet omfatter gjennomføring av fotooppdrag fra idé til ferdig bilde.
 • Det handler om valg av arbeidsmetode, utstyr og materiell ut fra oppdragets art, og komposisjon av et bilde etter grunnleggende komposisjonsprinsipper.
 • Hovedområdet omfatter også bruk av fagterminologi og arbeidsprosesser utført etter etiske normer og gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet.

Bildebehandling og produksjonslære

 • Hovedområdet omfatter digital bildebehandling og bruk av forskjellige filformater samt kalibrering av utstyr.
 • Hovedområdet dreier seg også om den historiske utviklingen i fotograffaget.

Ferdiggjøring og kvalitetssikring

 • Hovedområdet omfatter produksjon av bilder og presentasjon av disse.
 • Hovedområdet dreier seg også ulike arkivsystemer og lagring av bilder for å sikre framtidig bruk av bildematerialet.

Administrasjon, salg og økonomi

 • Hovedområdet omfatter lærebedriftens bedriftskultur, organisering, forretningsidé, markedsområder, kundegrupper og produkter og tjenester som ligger til grunn for bedriftens virksomhet.

Arbeidsoppgaver

I din daglige virksomhet hos oss inngår du i et team som består av journalister, webdesignere, grafikere og fotografer. Som lærling hos oss vil du delta i redaksjonsmøter hvor produksjon av forskningsformidling, SoMe-publiseringer og nyheter planlegges.

En arbeidsdag hos oss vi gi deg varierte oppgaver som portrettfotografering både i studio og ute i felt. Reportasjefotografering til våre nyhetssaker som handler om forskningen, undervisningen og arrangementene som foregår på våre campus. I tillegg skal du levere bilder til våre SoMe-kanaler. Dine arbeidsoppgaver vil gi deg stor kreativ frihet.

I løpet av din lærlingperiode vil du få opplæring i og erfaring fra samtlige deler av arbeidsprosessen fra ide til levering av ferdig fotografisk produkt, og dine arbeidsoppgaver vil være svært varierte.

Personlige egenskaper

For å bli en dyktig fotograf krever det målrettet og hardt arbeid, derfor må du være motivert til å yte ditt beste på jobb. Du må like kreativt arbeid og ha evnen til å tenke og handle selvstendig. Jobben krever at du kan ta kontakt med, og er nysgjerrig på nye folk og miljøer.

At du liker å fotografere og har kjennskap til de grunnleggende prinsipper ved fotografering er en forutsetning for stillingen.

Kontakt

For mer informasjon ta kontakt med

Om ansettelsesprosessen

Aktuelle søkere som innkalles vil få tilsendt en arbeidsoppgave de skal løse og levere i forkant av et intervju. Intervjuet gjennomføres ved personlig oppmøte eller på Skype/Teams i mars/april. Ansettelsesprosessen forventes å bli sluttført i løpet av mai.

Slik søker du

Søknaden sendes via denne siden. Den skal inneholde søknadsbrev, attester og vitnemål. Frem til du får vitnemål kan du sende kopi av karakterutskrift. Husk å ettersende vitnemålet når du mottar det.

Andre opplysninger

Ved Universitetet i Tromsø legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

Universitetet er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger håndteres i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS