LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Seniorkonsulent / Rådgiver - internasjonalisering

Søknadsfrist: 20.02.2024

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.

Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Ved Seksjon for internasjonalt utdanningssamarbeid har vi ledig stilling

Om stillingen

Ved Avdeling for utdanning og studiekvalitet (AUS) er det fra 01.04.2024 ledig fast stilling som seniorkonsulent/rådgiver.

Stillingen er knyttet til Seksjon for internasjonalt utdanningssamarbeid (SIU), og nærmeste overordnede er Anette Staaland. Hovedarbeidssted er fortrinnsvis Drammen, Kongsberg eller Ringerike. Noe reising mellom våre campuser må påregnes.

Seksjon for internasjonalt utdanningssamarbeid (SIU) består av 11 årsverk. Seksjonen skal gi råd og støtte til utvikling av universitetet innen institusjonaliseringsfeltet. Herunder legge til rette for at studenter, ansatte og ledere får gode administrative tjenester innenfor seksjonens ansvarsområder:

 • Internasjonale samarbeidsavtaler
 • Inn- og utreisende studentmobilitet
 • Erasmus + ansattmobilitet
 • Støtte til søknader om internasjonale utdanningsprosjekter
 • Støtte til fakultetene og instituttene i deres internasjonaliseringsarbeid
 • Kontaktpunkt for en rekke internasjonale samarbeid

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Mobilisering, koordinering og veiledning av studenter for studie- og praksisutveksling i utlandet for USNs studenter
 • Behandling av søknader om utveksling og oppfølging av studentene før, under og etter utenlandsoppholdet
 • Markedsføring av USNs engelskspråklige studietilbud for universitetets internasjonale partnere og deres studenter
 • Søknadsbehandling og oppfølging av søknader om studentutveksling til USN, organisering av mottak og orientering for innreisende studenter i samarbeid med studentassistent, fagmiljøer og administrasjon
 • Kommunikasjonsarbeid, inkludert utvikling og vedlikehold av informasjon på universitets nettsider, intranett og sosiale medier
 • Holde presentasjoner for studenter og ansatte ved USN og for partnerinstitusjoner, samt organisere nettmøter og webinarer for å mobilisere og informere om internasjonalisering og utveksling til og fra USN
 • Internasjonalt nettverksarbeid og generell oppfølging av universitetets internasjonale samarbeidspartnere. Reiser til konferanser og partere i utlandet må påregnes
 • Forvaltning og utvikling av digitale systemer for søknader og saksbehandling

 Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende bachelornivå
 • Relevant saksbehandlererfaring
 • Internasjonal erfaring i forbindelse med arbeid eller utdanning
 • Relevant administrativ praksis innenfor enhetens arbeidsområde
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • Gode IT-kunnskaper og kjennskap til USNs digitale systemer og verktøy vil være en fordel
 • Faglig sterk, selvstendig, systematisk og initiativrik

Ved vurdering av søkere vil det vil bli lagt vekt på

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Motivasjon og initiativ.
 • Fleksibilitet, løsningsorientering og serviceinnstilling.
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • Evne til å prioritere i perioder hvor det er stort arbeidspress.
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn og vilkår

Seniorkonsulent (SKO 1363): NOK 516 800 – 635 400 per år eller rådgiver (SKO1434): NOK 557 100 – 657 300 per år. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsesutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Seksjonssjef Anette Staaland, epost/tlf: anette.staaaland@usn.no / 35 57 50 32

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • Personalrådgiver Simen Strømmen, epost: sis@usn.no

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS