Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Personalkonsulent - Seksjon for rekruttering og personalforvaltning

Søknadsfrist: 31.05.2020

Universitetet i Sørøst-Norge

Vårt mål som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet for øvrig. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler; utdanning og forskning.


Vi har tett dialog med offentlig sektor og næringslivet, både på nye og allerede etablerte arenaer, slik at vi forstår hvilke behov som oppstår og hvilke utfordringer vi må løse. Og det er derfor våre studier er moderne, oppdaterte og fremtidsrettede. Våre studenter har tett kontakt med arbeidslivet gjennom alle våre studier, og er godt rustet til å gå ut i yrkeslivet når utdanningen er over. USN sine ansatte utdanner arbeidstakerne Norge søker.


USN er Norges fjerde største universitet med over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte. Rektor er Petter Aasen. USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. USN er lokalisert i Horten, Drammen, Notodden, Porsgrunn, Ringerike, Kongsberg, Bø og Rauland. Vi tilbyr bachelorutdanninger, masterutdanninger og doktorgradsprogrammer, samt etter- og videreutdanninger.


Høgskolen i Sørøst-Norge ble etablert 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høgskolen skulle bli et universitet.

Ved Seksjon for rekruttering og personalforvaltning, Personal og organisasjonsavdelingen er det ledig fast stilling som Personalkonsulent

Om stillingen

Ved Personal- og organisasjonsavdelingen er det fra august 2019 ledig fast stilling som personalkonsulent.

Stillingen er knyttet til Seksjon for rekruttering og personalforvaltning, og nærmeste overordnede er seksjonssjef. Hovedarbeidssted er p.t. ved campus Kongsberg eller Porsgrunn. Noe reisevirksomhet mellom våre studiesteder må påregnes.

Vi søker deg som er positiv, motivert og som har engasjement for å arbeide med personalfaglige oppgaver og trives med å jobbe operativt i rollen som lederstøtte. Du må trives i en travel hverdag med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver.

Sammen med engasjerte og erfarne kollegaer blir du en del av et fagmiljø med ambisjoner om å utvikle personalområdet og tjenestetilbudet til ledere og ansatte ved universitetet videre. Du er faglig trygg, løsningsorientert og kan arbeide selvstendig.

Som vår nye kollega vil du fungere som konsulent for ledere og medarbeidere innen varierte personalfaglige spørsmål og prosesser, med vekt på rekrutteringsprosesser og saksbehandling.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Sikre effektive, men gode rekrutteringsprosesser, gjennom bistand med bemanningsplanlegging og lederstøtte i hele prosessen fra behovsanalyse til onboarding av nyansatte.
 • Bistå ledere og medarbeidere i bruk av relevant lov- og avtaleverk.
 • Saksbehandling av saker for behandling i interne organ og av personal- og organisajonsdirektør.
 • Yte lederstøtte som bidrar til god oppfølging av sykefravær og et inkluderende arbeidsliv.
 • Deltakelse i prosjektgrupper for utvikling av seksjonens prosedyrer og verktøy ved behov.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, fortrinnsvis bachelorgrad innen HR/personal og med bred erfaring innenfor personalområdet.
 • Søkere med lang erfaring fra fagområdet vil i særlige tilfeller kunne bli vurdert til stillingen.
 • Meget god muntlig og skriftlig framstillingsevne på både norsk og engelsk. Dersom du har annet morsmål enn norsk, må språknivå tilsvarende C1 dokumenteres.
 • Relevant saksbehandlererfaring.
 • God digital kompetanse og erfaring med bruk av saksbehandlingssystemer, personal- og rekrutteringssystemer.

Vi ønsker i tillegg at du har:

 • Rekrutteringskompetanse og erfaring med å jobbe med hele rekrutteringsprosessen, fra bistand med behovsanalyse, utforming av stillingsannonser, gjennomføring av intervju, håndtering av administrativ saksbehandling til onboarding av nyansatte.
 • Erfaring med digitalisering av tjenester.
 • Kunnskap om, og erfaring i å anvende, relevante lover, forskrifter og avtaleverk fortrinnsvis i staten.
 • Saksbehandlererfaring på personalområdet fra en statlig virksomhet vil være en fordel.

Ved vurdering av deg som søker vil det vil bli lagt vekt på at du

 • Kan samarbeide og kommunisere med forskjellige typer mennesker på ulike nivå, i og utenfor organisasjonen.
 • Er medarbeiderorientert og evner å motivere, støtte og utvikle ledere og medarbeidere.
 • Har høy grad av integritet og gjennomføringsevne.
 • Evner å håndtere flere ulike typer arbeidsoppgaver og skape en god struktur i arbeidet ditt.
 • Er serviceorientert, fleksibel og tar selvstendig ansvar for oppgavene.
 • Har en kollegial innstilling som bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø og samarbeid innad i seksjonen.
 • Personlig egnethet vil vektlegges ved ansettelse.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Førstekonsulent (kode 1408): NOK 408 600 – 488 000 per år. Seniorkonsulent (kode 1363): NOK 464 000 – 583 900 pr år. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

[Ev oppfordring til det ene kjønn om å søke stillingen]

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:Personalkonsulent Simen Strømmen, [email protected]

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen