LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Erfaringskonsulenter innen psykisk helse og rusarbeid

Søknadsfrist: 06.06.2022

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Vil du være med å bidra inn i vår faggruppe i den videre utvikling av psykisk helse og rusarbeid?

Om stillingen

Ved Universitetet i Sørøst-Norge har vi ledig to nyopprettede og midlertidige stillinger som erfaringskonsulenter i 30% stilling. Stillingene er knyttet til faggruppe for psykisk helse og rus ved institutt for helse, sosial og velferdsfag. Oppstart for begge stillingene er 1.9.2022.

I faggruppen har vi en kontekstuell forståelse av psykisk helse og rusarbeid. Det innebærer at utfordringer innen psykisk helse og rus ikke først og fremst forstås som individuelle problemer, men at det er sentralt å ha fokus på levekår og grunnleggende menneskerettigheter. I utviklingen av psykisk helse og rusarbeid ser vi samarbeid mellom personer som har levde erfaringer som brukere og /eller pårørende, fagfolk i ulike tjenester, og personer i utdannings og forskningssektoren som vesentlig. Ved å inkludere ulike kunnskapsformer, der den erfaringsbaserte kunnskapen anerkjennes som likeverdig med andre kunnskapskilder, kan det bidra til å utvikle og endre både ulike praksiser, tjenester og utdanninger.

Aktuelle arbeidsoppgaver

Stillingen som erfaringskonsulenter innebærer:

 • Å ta aktivt del i de ulike oppgaver faggruppen har.
 • Din kompetanse vil være viktig rundt planlegging, utvikling og gjennomføring av ulike prosjekter innen forskning og fagutvikling.
 • Du vil også bli involvert i oppgaver tilknyttet undervisning av studenter på bachelor, videreutdanning og masternivå.
 • Videre vil du ha mulighet til sammen med oss utvikle forståelsen og bruken av den erfaringsbaserte kunnskapen i ulike sammenhenger.

Krav til søker:

 • Ha levde erfaringer som bruker og / eller pårørende innen psykisk helse og rusfeltet.
 • Ha interesse for og gjerne erfaring fra fagutvikling, formidling, forskning og prosjektarbeid.
 • Ha interesse for å være med på å utvikle fagfeltet psykisk helse og rusarbeid i en samarbeidsorientert retning.
 • Ha forståelse for betydningen av å ta i bruk ulike kunnskapsformer i dette arbeidet.
 • Beherske norsk eller annet skandinavisk språk.

Personlige egenskaper:

 • Ha god samarbeidskompetanse.
 • Kunne arbeide selvstendig.
 • Ha et reflektert forhold til bruk av levde erfaringer i arbeidssammenheng.
 • Entusiasme og motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og engasjert arbeidsmiljø
 • Spennende arbeidsoppgaver
 • Veiledning og opplæring
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Stillingen lønnes etter stillingskode vitenskapelig assistent SKO 1019, ltr 38-50 (Kr 387 100 - 461 300), SKO 1020, ltr 45-57 (Kr 425 600 - 516 100)

Lønnsnivå avhengig av kompetanse og yrkeserfaring.

Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS