LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Første- / seniorkonsulent - lønn og personaltjenester

Søknadsfrist: 18.01.2022

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Ved personal- og organisasjonsavdelingen er det ledig midlertidig stilling

Om stillingen

Ved Personal- og organisasjonsavdelingen er det fra 01.03.2022 (eller annen startdato etter avtale) ledig en 2-årig midlertidig stilling som førstekonsulent/seniorkonsulent, med mulighet for fast ansettelse.

Personal- og organisasjonsavdelingen ledes av universitetets personal- og organisasjonsdirektør og er organisert med to seksjoner og en faggruppe. Avdelingen har 39 ansatte. Stillingen som førstekonsulent/seniorkonsulent er organisert i Seksjon for lønn og personaltjenester og rapporterer til seksjonssjefen.

Hovedarbeidssted vil være ved et av universitetets campus etter nærmere avtale. Noe reisevirksomhet mellom universitetets øvrige campus må påregnes.

Seksjonen har arbeidsoppgaver innen lønn og personaladministrasjon. Lønnsrelaterte oppgaver forvaltes i SAP (lønns- og personalsystem) og seksjonen skal sørge for at lønnsrelaterte oppgaver løses i tråd med gjeldende lov- og avtaleverk. Implementering av nye digitale løsninger fremover gjør at endringer i arbeidsoppgaver må påregnes.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Lønnsrelaterte oppgaver
 • Inngåelse av avtaler for timeansatte og oppdragstakere
 • Oppgaver knyttet til reiseregninger
 • Støtte og veiledning til ledere og ansatte innen seksjonens arbeidsområder
 • Veiledning til brukere av ulike digitale løsninger
 • Andre oppgaver etter behov

Kvalifikasjoner

 • Utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende bachelornivå, fortrinnsvis innen økonomiske og administrative fag
 • Realkompetanse kan i spesielle tilfeller kompensere for deler av kravet om formell utdanning
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • Gode IT-kunnskaper og systemforståelse
 • Gode excel kunnskaper

Ved vurdering av søkere vil det vil bli lagt vekt på

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Motivasjon og initiativ
 • Fleksibilitet og sørvisinnstilthet
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Evne til prioritering og orden i perioder hvor det er stort arbeidspress
 • Evne til problemløsning
 • Evne til omstilling ved endring
 • Nøyaktighet

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Stillingen lønnes i stillingskode 1408 førstekonsulent, lønnstrinn 44-55 (kr 419.600 – 499.500 pr år), evt stillingskode 1363 seniorkonsulent lønnstrinn, 52-60 (kr 475.800 – 543.500 pr år).

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Seksjonssjef Gunn Inger Svendsrud , tlf 31008883 / 92247012

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS