Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Første- / seniorkonsulent - Seksjon for opptak

Søknadsfrist: 09.08.2020

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus.


Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Ved seksjon for opptak blir det ledig vikariat som Første- / seniorkonsulent - opptak

Om stillingen

Ved Seksjon for opptak er det i perioden 01.01.2021 - 31.08.2022 ledig midlertidig 100% stilling som første-/seniorkonsulent, med mulighet til forlengelse.

Stillingen er knyttet til Seksjon for opptak i Avdeling for utdanning og studiekvalitet, og nærmeste overordnede er seksjonssjef.

Hovedarbeidssted er fortrinnsvis Campus Vestfold, men Campus Kongsberg eller Campus Porsgrunn kan avtales med seksjonssjef.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • saksbehandling av søkere til masterutdanninger, etter- og videreutdanninger og grunnstudier i Samordna opptak
 • saksbehandleransvar knyttet til et spesifikt fagområde (institutt/fakultet)
 • opptaksveiledning og førstelinje

Kvalifikasjoner

 • utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende bachelornivå
 • realkompetanse kan i spesielle tilfeller kompensere for kravet om formell utdanning
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk og engelsk
 • generelt gode IT-kunnskaper.

Ved vurdering av søkere vil det vil bli lagt vekt på

 • relevant saksbehandlererfaring
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, derav fleksibilitet og serviceinnstilling
 • evne til å arbeide strukturert og med gjennomføringsevne
 • robusthet og evne til prioritering og produktivitet i perioder med stort arbeidspress
 • kjennskap til FS - Felles Studentsystem eller annen administrativ IT-kompetanse
 • søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Førstekonsulent (stillingskode 1408): NOK 408 600 – 488 000 eller seniorkonsulent (stillingskode 1363): NOK 464 000 – 552 800. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Seksjonssjef Bjørnar Pande Wølner tlf 41105858

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen