LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Studiekonsulent - Institutt for klinisk medisin

Søknadsfrist: 03.02.2022

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Er du BIs nye studieveileder?

Om stillingen

Institutt for klinisk medisin har ledig en fast 100 % stilling som studiekonsulent ved medisinstudiet.

Vi søker en kollega med godt overblikk og teft for studieadministrasjon.

Stillingen er ledig for tiltredelse snarest.

Institutt for klinisk medisin (IKM) er ett av instituttene ved Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak) som har ansvar for undervisning i klinisk medisin på profesjonsstudiet i medisin, samt bachelor- og masterstudiet i ernæring.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver vil være timeplanlegging, administrativ tilrettelegging av undervisning og evaluerings- og kvalitetsarbeid ved legeutdanningen og ph.d.-utdanningen i helsevitenskap.

Stillingen inngår i instituttets administrasjon. Den som blir ansatt vil samarbeide tett med faglige ansatte ved IKM og kliniske fagmiljøer ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Arbeidet innebærer også nært samarbeid med studieadministrasjonen ved Helsefak og to andre institutter som inngår i organiseringen av medisinstudiet.

Andre administrative oppgaver kan bli lagt til stillingen.

Kontakt

Ved spørsmål eller andre henvendelser, kontakt:

Kvalifikasjoner

 • Det kreves relevant utdanning på masternivå. Utdanningskravet kan fravikes ved lang og relevant praksis og i kombinasjon med etter- og videreutdanning
 • Det kreves gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Det kreves god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk, og gode kunnskaper i engelsk
 • Erfaring fra studieadministrativt arbeid er en fordel
 • Det er ønskelig med kjennskap til universitets- og høyskolesektoren
 • Det er en fordel med god administrativ IT-kompetanse og erfaring med studieadministrative verktøy som f.eks. FS, Canvas, TP og Nettskjema

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt ved ansettelse.

Vi søker en person som:

 • er selvstendig, effektiv, strukturert og resultatorientert.
 • har høy motivasjon og interesse for jobben
 • viser forståelse for servicerollen og støttefunksjonen administrasjonen har for kjernevirksomheten
 • er positiv og samarbeidsvillig
 • evner å holde oversikten over store mengder informasjon og samtidig kunne ivareta detaljene
 • er interessert i å bidra til å videreutvikle et godt arbeidsmiljø på arbeidsplassen

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Lønn etter statens regulativ 1408 førstekonsulent. For godt kvalifiserte kandidater kan stillingskode 1363 seniorkonsulent eller stillingskode 1434 rådgiver vurderes. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse (SPK).

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS