Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Studiekonsulent - Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Søknadsfrist: 25.10.2020

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Om stillingen

Ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) er det ledig en fast stilling som studiekonsulent.

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk utgjør en del av Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og humaniora. Instittet har ca. 200 tilsatte i vitenskapelige og administrative stillinger, og har campus i Alta og Tromsø. Det er ca. 2000 studenter på de ulike utdanningene ved ILP. Instituttet driver undervisning og forskning innenfor barnehagelærerutdanning, lærerutdanning, pedagogikk og spesialpedagogikk, og dekker hele spennet av lærerutdanninger fra barnehage til grunnskole og videregående utdanning. Instituttet er sentralt i forhold til etter- og videreutdanning i regionen. I perioden 2012-2022 er instituttet sammen med Universitetet i Oslo vertskap for ProTed - landets første Senter for fremragende utdanning.

Arbeidsted er UiT i Tromsø.

Arbeidsoppgaver

 • studieadministrasjon og undervisningsplanlegging
 • opptaks- og eksamensadministrasjon
 • studentsørvis og studieveiledning
 • generell saksbehandling knyttet til studieforvaltning
 • støtte til vitenskapelige ansatte i studieadministrative gjøremål

Endringer i arbeidsoppgaver og ansvarsområder må påregnes ved behov eller ved endring i organisasjonen.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kontorsjef Trude Steingård:

Kvalifikasjoner

Utdanning på bachelornivå

 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • fortrinnsvis erfaring fra saksbehandling/administrasjon fra offentlig forvaltning
 • det er en fordel at den som søker har erfaring med studieadministrative verktøy som f.eks. Felles studentsystem (FS), Wiseflow, læringsplattformen Canvas og saksbehandlingssystemet ePhorte

Vi søker en person som:

 • er sørvisinnstilt og fleksibel, strukturert og effektiv
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner er positiv og engasjert
 • vil bidra i et spennende miljø under utvikling

Vi legger vekt på personlig egnethet for stillingen

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som studiekonsulent lønnes etter statens regulativ kode 1408 førstekonsulent. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT er legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS