LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Studiekonsulent - Handelshøgskolen

Søknadsfrist: 13.08.2021

UiT Norges arktiske universitet

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning.


Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi / Handelshøgskolen

Om stillingen

Ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Handelshøgskolen i Harstad er det ledig et vikariat som førstekonsulent/seniorkonsulent innen studieadministrasjon. Ansettelsen gjelder for perioden 01.09.2021-30.11.2023.

Handelshøgskolen ved UiT er etablert med faglig virksomhet ved fire campuser i Tromsø, Alta, Harstad og Narvik, og har om lag 2300 studenter og 150 ansatte.

På Campus Harstad tilbys Bachelor i økonomi og administrasjon, Bachelor i Ledelse, Innovasjon og Marked samt samlingsbasert deltidsstudium i Praktisk Prosjektledelse. På masternivå tilbyr vi Master i Regnskap og Revisjon, Master i Økonomi og Administrasjon (siviløkonom) og Master i Ledelse. Praktisk prosjektledelse og Master i Ledelse er samlingsbaserte deltidsstudium spesielt tilrettelagt for å kombinere jobb og videreutdanning.

Arbeidsoppgaver

Vi søker en engasjert medarbeider som vil få ansvar for oppfølging av studier og studenter i samarbeid med administrative og vitenskapelig ansatte på campus.

Arbeidet består av

 • studieadministrasjon
 • studieveiledning
 • internasjonalisering – oppfølging og rådgivning om utveksling for innreisende og utreisende studenter
 • timeplanlegging – planlegge og registrere undervisningsaktivitet
 • andre oppgaver etter behov som f.eks. bistå i markedsføringsarbeid, deltakelse i arrangementer for studenter og ansatte.

Med studieadministrasjon menes alt fra saksbehandling på individnivå (behandling av søknader og permisjoner m.v.) til oppfølging av hele studier med mottak, informasjon, oppfølging av studenter og emne- og studieporteføljen.Som studiekonsulent vil du inngå i et lite team av administrativt ansatte ved Handelshøgskolen i Harstad, som samarbeider tett med våre kollegaer i de øvrige campusene.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves det

 • fullført utdanning på bachelornivå, helst innenfor økonomisk administrative fag
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • god digital forståelse
 • gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Det er en fordel om du har erfaring fra administrativt arbeid fra offentlig virksomhet.

Nyutdannede studenter fra bachelor eller masterutdanninger innen økonomi og administrasjon kan også søke.

Vi søker en positiv person som

 • jobber selvstendig og tar egne initiativ innenfor sitt område
 • har gode samarbeidsegenskaper
 • trives med mange ulike oppgaver
 • er serviceinnstilt og fleksibel
 • er engasjert og tar utfordringer
 • som kan holde presentasjoner for studentgrupper både i plenum og digitalt

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger i et spennende og levende campus
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid

Stilling som førstekonsulent lønnes etter statens regulativ kode 1408 eller seniorkonsulent kode 1363, avhengig av kvalifikasjoner. Det rekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • Referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Midlertidig engasjerte eller vikarer som har vært sammenhengende ansatt ved UiT i over tre år, skal ansees som fast ansatt, jf. statsansatteloven § 9 (3).

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS