LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Førstekonsulent studieadministrasjon og økonomi - Handelshøgskolen (Campus Harstad)

Søknadsfrist: 21.08.2022

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Om stillingen

Ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi , Handelshøgskolen i Harstad er det ledig en fast 100 % stilling som førstekonsulent innen studieadministrasjon og økonomi.

Handelshøgskolen ved UiT er etablert med faglig virksomhet ved fire campuser i Tromsø, Alta, Harstad og Narvik, og har om lag 3000 studenter og 150 ansatte. På Campus Harstad tilbys Bachelor i økonomi og administrasjon, Bachelor i Ledelse, Innovasjon og Marked samt samlingsbasert deltidsstudium i Praktisk Prosjektledelse. På masternivå tilbyr vi Master i Regnskap og Revisjon, Master i Økonomi og Administrasjon (siviløkonom) og Master i Ledelse. Praktisk prosjektledelse og Master i Ledelse er samlingsbaserte deltidsstudium spesielt tilrettelagt for å kombinere jobb og videreutdanning.

Arbeidssted er UiT i Harstad.

Arbeidsoppgaver

Vi søker en person som trives både med rutinearbeid og med nyutvikling. Du må trives i et aktivt miljø og ha evne til å hoppe raskt inn i nye oppgaver. Prosesser og oppgaver er i stadig utvikling, så den rette personen må påregne en kontinuerlig endring. Du vil være en viktig pådriver i jakten på nye og bedre måter å gjøre ting på.De fleste av oppgavene vil utføres på tvers av Handelshøgskolens 4 campuser, noe som vil kreve et utstrakt samarbeid med alle campus og fakultetet. Andre oppgaver vil være mer stedsnære tilknyttet campus i Harstad. Noe reisevirksomhet kan forventes, men samarbeidet foregår primært pr Teams.

 • planlegging og registrering av timeplan for Handelshøgskolens campuser
 • produksjon og oppfølging av kontrakter
 • rekvisisjoner, bilagshåndtering og reisebestillinger
 • støtte i økonomispørsmål
 • studieadministrativt arbeid ved behov
 • kommunikasjon i sosiale media
 • besøk i videregående skoler
 • rådgivning innenfor alle arbeidsområdene
 • andre oppgaver etter behov

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

Krav:

 • bachelor i Økonomi og administrasjon eller tilsvarende
 • erfaring fra saksbehandling - offentlig forvaltning
 • svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • god IT forståelse og trygg med MS programvare

Det er en stor fordel om du har erfaring med studieadministrative verktøy som FS (gjerne også Wiseflow, Canvas), Timeplan, SAP lønnssystem og Unit4 ERP. Gode språkkunnskaper i engelsk (muntlig og skriftlig), og gjerne også i nynorsk (skriftlig).

Vi søker etter en person som:

 • har gode samarbeidsevner og som liker å jobbe teambasert, både fysisk og digitalt
 • er strukturert
 • ser potensiale for forbedringer og bidrar til å finne nye løsninger
 • er positiv, engasjert og ser viktigheten av å bidra til godt arbeidsmiljø
 • kan formidle i store og små forsamlinger
 • er sørvisinnstilt med god gjennomføringsevne og kan håndtere mange oppgaver samtidig

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • et arbeidsmiljø med stort fokus på medarbeiderskap og arbeidsglede
 • varierte arbeidsoppgaver og gode digitale verktøy
 • gode muligheter for faglig utvikling
 • fleksibel arbeidstid
 • gode pensjonsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som førstekonsulent lønnes etter statens regulativ kode 1408. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS