LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Førstekonsulent innen dokumentasjonsforvaltning

Søknadsfrist: 29.11.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Avdeling for IT, Seksjon for viksomhetsnære tjenester

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet, Avdeling for IT, er det ledig en fast 100% stilling som førstekonsulent innen dokumentasjonsforvaltning i Seksjon for viksomhetsnære tjenester.

Seksjon for viksomhetsnære tjenester har tre faggrupper, og stillingen ligger til faggruppen Virksomhetsstøtte (VIST). VIST har fagansvar for universitetets samlede dokumentasjonsforvaltning- og arkivtjeneste og leverer tjenester til administrasjonen og til universitetets fakulteter og enheter. Universitetet har elektronisk arkiv og benytter Ephorte som arkiv- og saksbehandlingssystem, men skal i løpet av høsten 2023 bytte det tradisjonelle saksbehandler og arkivsystemet ut med et nytt felles system for hele UH-sektoren.

Dokumentforvaltningen ved UiT har 11 ansatte som er organisert i 3 team som er inndelt etter fagområder personal/økonomi, studieforvalting og forskning/formidling. Innholdet i stillingen kan bli endret ut fra de arbeidsoppgaver som faggruppen har til enhver tid har.

Dersom du er motivert for å lære og bidra til å utvikle et fagfelt i stor endring, så håper vi du sender oss en søknad.

Arbeidssted for stillingen vil være et av de 4 campus hvor dokumentasjonsforvaltningen er representert. Det medfører at den som blir ansatt kan ha arbeidssted ved UiT i Harstad, Narvik, Alta eller Tromsø.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i daglige driftsoppgaver som registrering, skanning, dokumentfangst, gjenfinning og journalføring
 • Delta i betjening av e-postmottak
 • Kvalitetssikring og arkivpleie
 • Brukerstøtte og veiledning
 • Delta i utviklingsoppgaver

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

 • Faggruppeleder Anders Ryssdal, telefon: 77 64 45 77 eller
 • Teamleder Lill Heidi Steen, telefon: 77 64 65 63

Kvalifikasjoner

For tilsetting som førstekonsulent kreves høyere utdanning på bachelor- eller cand.mag.-nivå. Relevant arkivfaglig utdanning vil bli vektlagt. Manglende formell utdanning kan kompenseres med relevant arkivfaglig praksis, kurs eller etter- og videreutdanning. Du må ha god generell og praktisk IKT-kunnskap. Vi legger vekt på erfaring med dokumentasjonsforvaltning og erfaring med elektroniske arkiv- og saksbehandlingssystemer i offentlig sektor.

Vi søker etter en fleksibel, nøyaktig og serviceinnstilt medarbeider med gode samarbeidsevner. Den som tilsettes må kunne arbeide selvstendig og strukturert, ha gode språkkunnskaper og kunne kommunisere godt både muntlig og skriftlig, og ha interesse for service og veiledning.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som førstekonsulent lønnes etter statens regulativ kode 1408. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS