LEDIG STILLING VED UNIS

Administrasjonskonsulent (bookingansvarlig) - Vikariat

Søknadsfrist: 25.07.2024

Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) er verdens nordligste utdanningsinstitusjon, lokalisert i Longyearbyen på Svalbard. UNIS har teknisk og vitenskapelig utstyr, laboratorier og infrastruktur egnet for undervisning og forskning innen arktisk naturvitenskap og teknologi for sjø, land og atmosfære. Fagavdelingene omfatter arktisk biologi, -geofysikk, -geologi, og -teknologi. All utdanning gis på engelsk, og omlaghalvparten av ansatte og studenter er fra utlandet.

UNIS er et statlig aksjeselskap. UNIS skal gjennom sin virksomhet bidra til samfunnsutviklingen i Longyearbyen og på Svalbard i tråd med de overordnede målene for norsk svalbardpolitikk. Administrasjonsspråket er norsk.

UNIS sine verdier er inkludering, transparens, engasjement, pålitelighetogrespekt.

Om stillingen

Universitetssenteret på Svalbard AS (UNIS) har ledig ettårig 100 % vikariat som administrasjonskonsulent/bookingsansvarlig med ønsket tiltredelse medio september. 

Stillingens hovedoppgaver er innen reisebestilling og administrasjon av konferanser og møter. Stillingen inngår i en kjernegruppe på tre personer som i felleskap skal løse administrative oppgaver ved UNIS.

Arbeidsoppgaver

 • Hovedansvar for reiseadministrasjon for gjester og ansatte. Dette inkluderer booking av flyreiser og hotell i Berg-Hansen samt overnattinger ved UNIS Gjestehus
 • Koordinering og oppfølging av vaktmestertjenester, budsjettoppfølging og økonomi ved UNIS Gjestehus
 • Kontaktperson for kantine
 • Tilrettelegging og bestilling i forbindelse med kurs, konferanserog møterved UNIS
 • Back-up funksjon for resepsjonstjenesten
 • Stillingen kan bli tillagt andre administrative arbeidsoppgaver

Administrative verktøy som er relevante for stillingen er MS365, Protelhotellbookingsystem, Berg-Hansen, Time Edit(møterombestilling), Public 360(saksbehandling/arkiv), Agresso(økonomisystem) og Verifone.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning minimum bachelornivå innen reiseliv/service, administrasjoneller andre relevante områder
 • Lang og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk
 • Erfaring knyttet til reiseadministrasjon tillegges vekt
 • God forståelse for økonomi
 • Gode IKT-brukerferdigheter er en forutsetning, og gjerne erfaring fra ovennevnte systemer

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, evne til å skape gode relasjoner og ha god og tydelig kommunikasjon
 • Selvstendig, systematisk og strukturert
 • Effektiv, pålitelig og evne til å prioritere
 • Fleksibel og evne til å tilegne seg nødvendig innsikt og kompetanse
 • Imøtekommende, serviceinnstilt, positiv og engasjert

UNIS tilbyr

 • UNIS tilbyr en utfordrende og variert jobb, i et spennende, trivelig og internasjonalt miljø. Som ansatt er man medlem i Statens Pensjonskasse, som tilbyr en av markedets beste ordninger for alderspensjon. Vi tilbyr også gode forsikringsordninger, betalt reise- og flyttekostnader ved oppstart i stillingen iht. gjeldende avtaler, subsidiert tjenestebolig og tilskudd til feriereise etter gjeldende regelverk. 
 • Ansettelse er i stillingskode 1408 Førstekonsulenti statens regulativ, innplassering og avlønning etter ansiennitet og kvalifikasjoner. I tillegg til lønnen ytes et Svalbardtillegg tilsvarende kr. 40 460,- pr. år. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse. Inntektsskatten på Svalbard er for tiden på 8 %. I tillegg trekkes folketrygdavgift på 7,8 %. 
 • Det er mulig å be om å få navnet/søknaden unntatt offentligheten iht. offentlighetsloven § 25. Ønsket må i tilfelle begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at skulle ønsket ikke bli tatt til følge, vil søkeren bli kontaktet og få mulighet til å trekke søknaden.

Om Longyearbyen

Longyearbyen ligger på Svalbard, midt i en variert og vakker arktisk natur med gode muligheter for friluftsliv. Longyearbyen er et moderne tettsted med ca. 2500 innbyggere og har et godt tjenestetilbud, svømme-/idrettshall og et variert forenings-, idretts- og kulturliv.

Søknad

Søknad med vedlagte vitnemål/attester sendes innen 25. juli 2024 via JobbNorge.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

 • Nina Ellingsen Høiskar (Administrasjonssjef), 928 11 930, ninah@unis.no
 • Lene Lorentzen Hval (Administrasjonskonsulent), 770 16 672, leneh@unis.no
Powered by Labrador CMS