LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Førstekonsulent innenfor internasjonalt opptak (vikariat)

Søknadsfrist: 14.06.2021

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.900 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet.


Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities.

Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig ett års vikariat som førstekonsulent innenfor internasjonalt opptak ved Utdanningsavdelingen, Seksjon for opptak og veiledning. Vikariatet er ledig for snarest mulig tiltredelse.

Seksjon for opptak og veiledning har ansvar for studieveiledning, karriereveiledning, tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne, kurs, opptak til grunnstudier via Samordna opptak, opptak til masterstudier og videreutdanninger, opptak av internasjonale studenter til engelskspråklige masterstudier og koordinering av semesterstartsgruppa.

Den som ansettes vil bl.a.bistå med saksbehandling, markedsføring og evaluering prosesser knyttet til internasjonale mastergrader.

Hovedoppgaver

 • saksbehandling av opptaket til mastergrader på engelsk
 • informasjon, rådgivning og veiledning til internasjonale studenter og søkere
 • markedsføring og rekruttering av internasjonale mastergrader
 • rapportering og statistikk – internasjonalt opptak
 • evaluering av opptaksprosessen og studiestart
 • medvirke til oppdatering av regelverk
 • utvikling og vedlikehold av opptaksrutiner
 • utvikling og oppdatering av informasjon på nett
 • samarbeid med eksterne enheter (NOKUT, UDI, Politi, Skatteetaten, DIKU)
 • behandling av depositum innbetalinger
 • utsendelse av informasjon til nye internasjonale studenter før ankomst

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • høyere utdanning på minimum bachelornivå. Særskilt relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • relevant erfaring
 • erfaring med bruk av relevante IT-verktøy, fortrinnsvis FS og Tableau/datavarehuset STAR
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Videre legges det vekt på at du:

 • er serviceinnstilt, fleksibel og imøtekommende
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • er selvstendig, effektiv og strukturert
 • er proaktiv, resultatorientert og tar ansvar for gjennomføring av gode arbeidsprosesser

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.103, kode 1408, kr 437 400 - 490 600 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på våre nettsider

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universiell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nesatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Leder av Seksjon for opptak og veiledning Marianne Simonsen, tlf: 51 83 271 0, e-post: [email protected]

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-konsulent Kaja Lillelien, tlf: 51 83 13 10, e-post: [email protected]

Søknad

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem din kompetanse og motivasjon for stillingen.

Relevante vitnemål, attester og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til ved vurdering av søknaden, lastes opp som vedlegg. Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.Søknaden blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25. Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS