LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Fasilitator for studentrettede innovasjons- og entreprenørskapsaktiviteter

Søknadsfrist: 31.08.2022

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 2.000 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for grønn og bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet. Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum.


Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har en ledig stilling som skal fremme studentinnovasjon og entreprenørskapsaktiviteter ved UiS. Stillingen er knyttet til aktiviteter i Lyspæren - innovasjonshuset på Ullandhaug, og forankret i Innovasjonsavdelingen. Stillingen er ledig fra 1. oktober 2022.

Universitetet har store ambisjoner om å involvere og gi sine studenter flere tilbud knyttet til entreprenørskap, støtte til student-gründeraktivitet og etablering av studentbedrifter. Lyspæren er et hus på 400 m2 for studenter som ønsker å samskape innenfor innovasjon og entreprenørskap. Lyspæren har verksted, mindre laber med utstyr, felles områder, e.sport rom, VR-lab og LevelUp. LevelUp er en gründerinkubator som tilbyr veiledning til våre studentgründere hvor de i trygge rammer får mulighet til å utforske sine egne idéer med rom for læring og kunnskap.

Du vil få hovedansvar for driften av LevelUp, i tett samarbeid med lederen for Lyspæren. Du vil være med i et bredere team med andre kollegaer som også jobber med innovasjon og entreprenørskapsaktiviteter. Du vil også få hjelp av studentassistenter som er tilknyttet Lyspæren.

Hovedoppgaver

 • mobilisere, inspirere, utvikle og veilede student-gründerdrift
 • drifte og utvikle fasiliteter knyttet til Lyspæren
 • bidra i utviklingen og gjennomføringen av studentarrangement som hackatons, creathons ol.
 • bidra til utviklingen av og samarbeid om innovasjon og entreprenørskap for studenter og fagmiljøer ved UiS og eksterne

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • utdanning på minimum bachelornivå, fortrinnsvis på masternivå
 • relevant erfaring fra samfunns- og næringsliv, og innovasjonsmiljø, fortrinnsvis fra utdanningsinstitusjon
 • erfaring med bruk av sosiale medier og andre digitale flater

Videre legges det vekt på at du:

 • har god evne til å uttrykke deg muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • er imøtekommende og proaktiv
 • er flink til å inspirere og motivere kollegaer og studenter
 • er resultatorientert og god til at gjennomføre
 • har gode evner til å kommunisere og samarbeide

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn som førstekonsulent etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.103, kode 1408, kr 500 000 - 550 000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på våre nettsider

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Universitetet vil rekruttere flere menn til avdelingen og oppfordrer derfor menn til å søke. Dersom flere søkere blir vurdert til å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en mann bli prioritert foran en kvinne.

Her kan du lese mer om mangfoldsrekruttering og hvordan vi behandler søknader.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Innovasjonsdirektør Troels G. Jacobsen, tlf: 90783101 / 51833063, e-post: [email protected]

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Heidi Pedersen, tlf: 51831783, e-post: [email protected]

Søknad

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem din kompetanse og motivasjon for stillingen.

Relevante vitnemål, attester og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til ved vurdering av søknaden, lastes opp som vedlegg. Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.Søknaden blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25. Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS