LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Studieveileder / Seniorkonsulent / Rådgiver - Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap

Søknadsfrist: 01.03.2024

Universitetet i Sørøst-Norge

c, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.

Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det ledig midlertidig stilling som Studieveileder/Seniorkonsulent/Rådgiver

Om stillingen

Ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det ledig en 100 % midlertidig stilling som studieveileder. Varighet for ansettelsen er ett år med mulighet for forlengelse. Det er ønske om en snarlig tiltredelse.

Våre medarbeidere må være fleksibelt innstilt på å jobbe på tvers av flere fagmiljø. Stillingen er knyttet til Seksjon for studieadministrasjon, og nærmeste leder er seksjonssjef. Hovedarbeidssted er fortrinnsvis campus Drammen. Våre studieveiledere gjør et viktig arbeid i møte med studentene, og bidrar til å ivareta og utvikle fakultetets omdømme og profil. Vi ønsker at våre medarbeidere skal trives på jobb og tilbyr selvstendige arbeidsoppgaver. Hos kommer du langt med godt humør og en genuin innstilling om at også dine kollegaer skal lykkes i arbeidet.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Studieveiledning rettet mot studenter ved fakultetets program. Dette omfatter oppfølging av studieprogresjon, fritaksvurderinger, innpasninger, permisjoner og annet.
 • Studie- og saksadministrasjon i studieadministrativt system (FS), arkivsystemet Public 360 og øvrige studieadministrative systemer.
 • Bistå i arbeid med opprettelse og revisjon av studie- og emneplaner.
 • Kvalitetssikring, rapportering og utredning av studentdata.
 • Informasjonsarbeid mot studenter og ansatte.
 • Bistå og avlaste i andre løpende oppgaver etter behov.

 Kvalifikasjoner

 • Utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende bachelornivå.
 • Realkompetanse kan i spesielle tilfeller kompensere for deler av kravet om formell utdanning.
 • Saksbehandlererfaring og gjerne kjennskap til UH-sektoren.
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk. Engelsk er tidvis en del av arbeidsspråket.
 • Gode digitale ferdigheter.
 • Kjennskap til bruk av FS og Public 360 vil være en fordel.

Ved vurdering av søkere vil det vil bli lagt vekt på

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Motivasjon og initiativ.
 • Fleksibilitet og serviceinnstilling.
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • Evne til å prioritere og orden i perioder hvor det er stort arbeidspress.
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Seniorkonsulent (SKO 1363): 516 800 – 635 400 kroner per år. I særskilte tilfeller kan stillingskoden rådgiver vurderes SKO 1434: NOK 557 100 – 692 400 kroner per år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Seksjonssjef Erlend Woldseth, epost: erlend.woldseth@usn.no, telefon: 35 57 54 04 og 906 45 337

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • Personalrådgiver Jeanette G. Wilhelmsen, epost: jeanette.g.wilhelmsen@usn.no

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS