LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Fast stilling som personalkonsulent / -rådgiver i fellestjenesten personal

Søknadsfrist: 10.04.2023

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et internasjonalt ledende breddeuniversitet. Vår visjon er å være en drivkraft i nord. Det nordsamiske begrepet eallju, som betyr arbeidsiver, setter tonen for drivkraften i UiT. Sammen med studenter, ansatte og samfunnet for øvrig skal vi utnytte vår beliggenhet i Nord-Norge og Sápmi, vår faglige bredde og tverrfaglige fortrinn til å forme framtiden.


Vårt samfunnsoppdrag er å gi forskningsbasert utdanning av høy kvalitet og utføre kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning i hele spennet fra det grunnleggende til det anvendte på høyt internasjonalt nivå. Vi skal formidle kunnskap om fagområdene våre og bidra til innovasjon.

Samfunnsoppdraget forener UiT på tvers av ulike studier, forskningsfelt og store geografiske avstander. Det fordrer godt samarbeid med nærings- og samfunnsliv og internasjonale partnere. Vi skal styrke en kunnskapsbasert og bærekraftig utvikling, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Akademisk frihet, vitenskapelige og forskningsetiske prinsipper ligger til grunn for hele UiT sin virksomhet. Medvirkning, medbestemmelse, åpenhet og gode prosesser skal gi det beslutningsgrunnlaget vi trenger for å gjøre kloke og framsynte prioriteringer. Våre studenter og ansatte skal ha mulighet til å utvikle sine evner og potensial. Tuftet på vitenskapelig integritet skal vi være modige, engasjerte og rause - tett på fag, folk og samtidsutviklingen.


Vi skal ha god og målrettet ressursutnyttelse og omstillingsevne for å møte framtidas forventninger og muligheter. Vi vil styrke kvalitet i og gjennomslagskraft for våre fagområder og kjerneoppgaver gjennom tre strategiske innsatsområder.

Avdeling for organisasjon og økonomi

Vil du bli vår nye kollega?

Vi ønsker oss en dyktig og trivelig kollega som kan bidra i drift og videreutvikling av fellestjenesten personal ved UiT Norges arktiske universitet, og som har interesse og engasjement for personalarbeid og utvikling av gode administrative tjenester.

I Seksjon for personal og organisasjon (SPOR) er det ledig en fast 100 % stilling som førstekonsulent/rådgiver. Stillingen er organisatorisk plassert i fellestjenesten personal, som består av 12 ansatte som leverer personaltjenester til hele universitetet. Av andre arbeidsområder kan vi nevne deltakelse i forbedrings- og endringsprosesser på tvers av enheter, implementering av nye HR- og saksbehandlingssystemer og utvikling av digitale tjenester.

SPOR er en av fire seksjoner i Avdeling for organisasjon og økonomi. Avdelingen tilhører universitetsadministrasjonen og ledes av organisasjons- og økonomidirektøren. Til sammen har avdelingen ca. 115 ansatte hvorav ca. 60 tilhører SPOR. Seksjonen består av 6 faggrupper. Arbeidssted er Tromsø.

Vi søker deg som vil jobbe med:

 • saksbehandling innenfor personalområdet i samarbeid med ledere på alle nivå
 • opprykk og merittering i vitenskapelige stillinger
 • veiledning og rådgivning til ansatte og ledere
 • utvikling av fagområdet og tilhørende tjenester
 • forvaltning av relevant regel- og avtaleverk

Stillingens arbeids- og ansvarsområdet kan enders i takt med utvikling som skjer i organisasjonen.

Vi jobber for å fremme kultur for kontinuerlig forbedring, og er for tiden inne i en periode med flere systembytter. Det er ønskelig at du har evne til å ta, og gjennomføre, selvstendige initiativ som bidrar til utvikling av personalområdet. Vi har også behov for ansatte med god digital kompetanse og erfaring fra tjenesteutvikling. Du vil få mulighet til å påvirke noe av stillingens innhold ut fra din kompetanse og interesse.

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • høyere utdanning på minimum bachelornivå, gjerne med organisasjonsutvikling, administrasjon, ledelse eller rettsvitenskap i fagkretsen
 • relevant erfaring og motivasjon for å jobbe med personalarbeid
 • evne til å kommunisere godt muntlig og skriftlig både på norsk og engelsk

Det er en fordel om du har kompetanse innen et eller flere av følgende områder:

 • kjennskap til saksbehandling fra universitets- og høgskolesektoren eller annen offentlig virksomhet.
 • evne til å raskt sette deg inn i nye systemer
 • implementering og bruk av digitale verktøy, samt erfaring med utvikling av digitale tjenester
 • arbeid med nettsider

For at du skal lykkes i stillingen må du i tillegg være/kunne:

 • serviceorientert og ha evne til å bygge gode relasjoner
 • løsningsorientert
 • interessert i å samarbeide på tvers i organisasjonen
 • strukturert og god til å prioritere mellom produksjons- og utviklingsoppgaver i en hektisk hverdag
 • arbeide både i team og selvstendig
 • fleksibel
 • nøyaktig og opptatt av leveranser med god kvalitet

Vi legger vekt på at du er motivert og personlig egnet for stillingen.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av;

 • Faggruppeleder Kristine Stangeland Olsen, Telefon: 77 64 46 24, E-post: [email protected]

Vi tilbyr

 • et spennende fagmiljø med fokus på forbedring og kunnskapsdeling
 • utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver
 • fleksibel arbeidstid
 • trening i arbeidstida
 • gode pensjons-, lån- og velferdsordninger

Lønn etter statens regulativ kode 1408 førstekonsulent, alternativt kode 1434 rådgiver avhengig av kompetanse. Fra bruttolønnen trekkes 2 % pliktig pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse. Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige ansatte. Faggruppeleder er stillingens nærmeste leder.

Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP: Du kan ha rett til økonomisk støtte hvis du blir syk eller ufør, du blir forsikret mot yrkesskade eller yrkessykdom, og du får gode betingelser på boliglån. Les mer om ansattgodene dine på: spk.no.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS