LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Studiekonsulent / -rådgiver (Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag)

Søknadsfrist: 31.01.2022

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Om stillingen

Ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag er det ledig en fast, 100% stilling, som studiekonsulent/-rådgiver.

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK) har cirka 200 ansatte, og består av tre institutter: Musikkonservatoriet, Kunstakademiet og Universitetsmuseet. Denne stillingen inngår i Seksjon for forskning, utdanning og formidling (FUF), som er en del av en felles administrasjon for hele enheten. FUF består per i dag av 24 medarbeidere, med ansvar for et bredt spekter av oppgaver.

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Arbeidsoppgaver

Du vil ta del i det daglige studieadministrative arbeidet med oppgaver innen planlegging og koordinering av utvalgte studieprogram og studieaktiviteter. Det innebærer blant annet oppgaver knyttet til studieplanarbeid, opptak, prøve- og eksamensavvikling og administrativ støtte til studieprogramleder og instituttleder. Du får ansvar for generell saksbehandling, veiledning og oppfølging av studenter i henhold til gjeldende reglement og instrukser. Arbeidet innebærer tett samarbeid med ledelse, ansatte, studenter og søkere. Stillingen er per dags dato hovedsakelig lokalisert ved Musikkonservatoriet.

Det kan bli endringer i arbeidsoppgaver og ansvarsområder ved behov eller ved endring i organisasjonen.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

Du må ha høyere utdanning på minimum bachelornivå. Lang og relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet. Det kreves god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. God digital kompetanse og kjennskap til studieadministrative systemer (FS, Epn, Wiseflow etc.) er en fordel. Det samme gjelder kjennskap og erfaring fra universitets- og høgskolesektoren. Vi ser etter deg som er en sørvisinnstilt lagspiller, er strukturert og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

  • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
  • Gode velferdsordninger
  • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som studiekonsulent/-rådgiver lønnes etter statens regulativ kode 1408 førstekonsulent eller 1434 rådgiver avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

  • CV og søknadsbrev
  • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
  • Attester
  • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS