LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Studiekonsulent / rådgiver - Institutt for matematikk og statistikk

Søknadsfrist: 17.01.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for naturvitenskap og teknologi / Institutt for matematikk og statistikk

Om stillingen og arbeidsoppgaver

Vi søker etter en dyktig og engasjert studiekonsulent til en nyopprettet fast stilling. Er du ansvarsbevisst og systematisk? Er du omgjengelig og liker å være i kontakt med mange ulike mennesker? Liker du en innholdsrik og variert arbeidshverdag? Da kan dette være jobben for deg!

Som studiekonsulent/rådgiver har du ansvar for administrasjon av våre studieprogram Master in Mathematical Sciences og Bachelor i matematiske realfag. Du vil blant annet følge opp våre studenter gjennom studieåret, bistå fagansatte, besvare studiehenvendelser, bistå med eksamensavvikling, bistå med evaluering av emner, behandle studiesaker og være sekretær for programstyret. Andre oppgaver kan tilkomme.

Som studiekonsulent bør du være flink til å kommunisere både skriftlig og muntlig, og samarbeide godt med andre. Du bør være selvstendig, strukturert og kunne jobbe planmessig. Du må kunne takle hektiske perioder med ekstra arbeidspress og være serviceinnstilt.

Intervju er planlagt kort tid etter søknadsfrist.

Kontorsjefen er nærmeste overordnede. Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Om instituttet

Institutt for matematikk og statistikk (IMS) har i overkant av 40 ansatte hvorav ca. 18 er faste vitenskapelige stillinger, én administrativt ansatt, samt et varierende antall stipendiater, postdoktorer og lektorer. Instituttet er i vekst og antall ansatte er ventet å øke de neste årene.

Instituttet tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. I tillegg gir instituttet matematikk- og statistikkemner som inngår i en rekke andre studieprogrammer, blant annet i flere av UiTs ingeniørutdanninger.

Instituttet har forskningsgrupper som holder høyt nasjonalt og internasjonalt nivå. Forskningen ved instituttet spenner fra ren matematikk (differensialgeometri og algebraisk geometri) til anvendt forskning på blant annet klima, økologi og helse. Mer informasjon om forskningen er gitt på nettsidene til Institutt for matematikk og statistikk. Instituttet leder og deltar i flere nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kontorsjef Tine Hågensen:

eller instituttleder Martin Rypdal:

Kvalifikasjoner

Det kreves høyere grads utdanning på minimum bachelornivå. Langvarig, relevant praksis kan kompensere for manglende høyere utdanning.

Den som tilsettes forutsettes å kunne arbeide raskt og selvstendig. I tillegg må vedkommende være fleksibel og ha gode samarbeidsevner. Den som skal tilsettes må beherske både norsk og engelsk skriftlig og muntlig.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

  • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
  • Gode velferdsordninger
  • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som studiekonsulent lønnes etter statens regulativ kode 1408 eller 1434, avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

  • CV og søknadsbrev
  • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
  • Attester
  • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

For stillinger med arbeidssted i Finnmark: Finnmark har for tiden en ordning der du kan få ettergitt deler av studiegjeld til Lånekassen. Det er mulig få ettergitt (slettet) ti prosent av opprinnelig lån, maksimalt 25 000 kroner per år, hvis du bor og arbeider i regionen Finnmark.

Midlertidige: Midlertidig engasjerte eller vikarer som har vært sammenhengende ansatt ved UiT i over tre år, skal ansees som fast ansatt, jf. statsansatteloven § 9 (3).

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS