LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Førstekonsulent / rådgiver i økonomistyring

Søknadsfrist: 15.08.2022

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Om stillingen

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning søkes det etter en førstekonsulent/rådgiver i fast 100 % stilling. Stillingen er tilknyttet fakultetsadministrasjonens arbeidsområde for økonomistyring.

Fakultetsadministrasjonen består av ca. 30 ansatte. Nærmeste leder er assisterende fakultetsdirektør. Stillingen inngår i arbeidsområde for økonomistyring med 4 ansatte.

Er du lærevillig, serviceinnstilt og løsningsorientert?

Da søker vi deg som medarbeider hos oss!

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil være varierte innenfor fagområdet økonomi med sentrale arbeidsoppgaver innen:

 • Overordnet økonomistyring for fakultetets enheter i et flerårig perspektiv
 • Budsjettering og budsjettoppfølging
 • Rapportering, analysearbeid og internkontroll
 • Generell rådgivning innenfor fagområdet økonomi
 • Utviklingsoppgaver og effektivisering innenfor fagområdet

Du vil få en egen portefølje (flere institutt/senter) som du vil sørve og yte tjenester til.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Seniorrådgiver Marit Nilsen:

eller rådgiver Heidi Guttormsen :

Kvalifikasjoner

For å bli ansatt som førstekonsulent/rådgiver hos oss må du ha relevant utdanning på masternivå, gjerne med erfaring fra liknende oppgaver. Har du en relevant bachelorutdanning, er det nødvendig at du har relevant erfaring.

Du må kunne kommunisere godt på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig og ha gode IT-kunnskaper.

Er du nyutdannet med særlig relevant master, men ikke har tidligere økonomierfaring, så oppfordres du også til å søke.

Det er en fordel om du har kjennskap til UNIT4 ERP eller tilsvarende økonomisystem.

Som førstekonsulent/rådgiver må du ha evne til å jobbe selvstendig, systematisk og nøyaktig. Er du analytisk, effektiv og er god i samarbeidssituasjoner så vil vi gjerne snakke mer med deg.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger, som f. eks trening i arbeidstiden

Lønn etter statens regulativ kode 1408 førstekonsulent eller 1434 rådgiver avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS