LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Førstekonsulent / rådgiver - eksamensadministrasjon

Søknadsfrist: 30.11.2022

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Om stillingen

Ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT-fak) er det ledig en fast 100 % stilling som førstekonsulent/rådgiver knyttet til eksamensadministrasjon.

NT-fak har 28 studieprogram og ca 1300 studenter fordelt på 6 institutt. Stillingen har hovedansvar for arbeidet med økt studentrekruttering på hele fakultetet. Det er stort behov for høyt utdannet arbeidskraft innen naturvitenskap og teknologiske fag både i Nord-Norge og nasjonalt. Fakultetet har kompetanse og infrastruktur som gir store muligheter til å tilby attraktive, forskningsbaserte studier godt tilpasset samfunnets og næringslivets behov.

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil i all hovedsak være knyttet til eksamensadministrasjon, herunder planlegging og gjennomføring av eksamen og administrering av begrunnelser og klager.

Som rådgiver vil utviklingsoppgaver og effektivisering av eksamensarbeidet bli tillagt stillingen.Andre oppgaver ved fakultetet kan bli pålagt ved behov.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Seksjonsleder Tore Guneriussen:

eller nestleder Cecilie Andreassen:

Kvalifikasjoner

Det kreves utdanning på minimum bachelornivå. Lang og særlig relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning. Vi ønsker en person med erfaring fra eksamensadministrasjon og saksbehandling, som har god kjennskap til elektroniske verktøy som FS, Wiseflow og ePhorte.

Den som tilsettes må ha gode samarbeidsevner, god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk. Fleksibilitet, god sørvisinnstilling og evne til systematisk og effektivt arbeid er nødvendig i denne stillingen. Den som tilsettes må være resultat- og utviklingsorientert, kunne arbeide selvstendig og i team, samt vise initiativ og gjennomføringsevne.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

  • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
  • Gode velferdsordninger
  • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1408 førstekonsulent eller 1434 rådgiver, avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

  • CV og søknadsbrev
  • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
  • Attester
  • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS