Ledig stilling ved Statistisk sentralbyrå

Førstekonsulent / rådgiver / seniorrådgiver - Avdeling for Økonomisk statistikk

Søknadsfrist: 27.05.2020

Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå - tall som forteller


Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for offisiell statistikk i Norge og har en omfattende forsknings- og analysevirksomhet. Vi har rundt 850 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet.


SSB publiserer daglig statistikk og analyser på ssb.no og har et stort kontaktnett, også internasjonalt.


Vi er en kompetansebedrift med faglig utfordrende arbeidsoppgaver, som satser målrettet for å modernisere SSB og bygge en fremtidsrettet organisasjon.

Vil du være med på å beregne Norges BNP?

Seksjon for nasjonalregnskap søker etter to dyktige medarbeidere til fast stilling som førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver. Både erfarne kandidater og nyutdannede vil være aktuelle.

Seksjonen har 30 ansatte som utarbeider de viktigste nøkkeltallene for norsk økonomi. Vi lager årlige, kvartalsvise og månedlige BNP-tall, inntekts- og kapitalregnskap, kryssløpet for norsk økonomi og miljøregnskap. I tillegg til løpende produksjon, arbeider vi kontinuerlig med videreutvikling. Det omfatter bl.a. å ta i bruk nye datakilder, sikre at metoder anvendes konsistent på tvers av regnskapene, og delta i utvikling av internasjonale standarder. Seksjonen leder SSBs arbeid med analyser av store og komplekse multinasjonale virksomheter. Vi arbeider tett med internasjonale fagmiljøer, særlig gjennom Eurostat.

Som medarbeider i seksjon for nasjonalregnskap vil du produsere tall som er vesentlige for å tegne et fullstendig og konsistent bilde av norsk økonomi. Du vil dermed bidra til å gi et nasjonalt faktagrunnlag for økonomisk politikk og debatt. Nasjonalregnskapstall er grunnlaget for analyser av og prognoser for norsk økonomi, bl.a. Finansdepartementets arbeid med nasjonalbudsjettet, Norges Banks vurderinger rundt rentesetting og i konjunkturanalyser og –prognoser utført av forskningsavdelingen i SSB.

Arbeidsoppgaver

 • Beregninger, dokumentasjon, analyser og publisering av nasjonalregnskap for Norge
 • Utrednings- og utviklingsarbeid for å kontinuerlig sikre høy kvalitet på nasjonalregnskapet
 • Løpende kontakt med fagseksjonene i SSB som leverer grunnlagstall til beregningene Avhengig av søkernes bakgrunn kan det særlig være aktuelt med arbeidsoppgaver knyttet til fordelingsanalyser (distributed national accounts), nasjonalregnskap for stats- og kommuneforvaltningen, realregnskap for tjenestenæringene, eller miljøregnskap

Kvalifikasjoner

 • Høyere økonomisk utdanning, samfunnsøkonom eller siviløkonom
 • Gode kunnskaper om makroøkonomi
 • Kjennskap til IT-verktøy og statistiske metoder
 • Meget gode norsk- og engelskkunnskaper
 • Relevant arbeidserfaring kan kompensere for krav til utdanning

Personlige egenskaper

 • Gode analytiske evner
 • Arbeider nøyaktig
 • Gode samarbeidsegenskaper

Vi tilbyr

 • Lønn som førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver (kode 1408/1434/ 1364) kr 456 400 - 650 000 etter kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for særlig godt kvalifiserte kandidater
 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning fra Statens pensjonskasse
 • Lyse og trivelige lokaler i Oslo
 • Et godt faglig miljø som gir gode muligheter for egenutvikling
 • En kunnskapsrik organisasjon, utfordrende arbeidsoppgaver, og et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø
 • Ansatte har mulighet til en time trening i uken i arbeidstiden, med trimrom både i Oslo og Kongsvinger

Generelt:

 • Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Søkere som blir innkalt til intervju, bes ta med originaler eller bekreftede kopier av attester og vitnemål. Vi utfører kontroll av dokumenter.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, må være innforstått med at denne opplysningen kan brukes til registreringsformål jf. regjeringens arbeid med inkluderingsdugnaden.

Webcruiter-ID: 4232307624

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

 • Pål Sletten (Seksjonssjef), 992 90 684