Ledig stilling ved Statistisk sentralbyrå

Førstekonsulent / rådgiver - Seksjon for prisstatistikk

Søknadsfrist: 17.08.2020

Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå - tall som forteller


Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for offisiell statistikk i Norge og har en omfattende forsknings- og analysevirksomhet. Vi har rundt 850 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet.


SSB publiserer daglig statistikk og analyser på ssb.no og har et stort kontaktnett, også internasjonalt.


Vi er en kompetansebedrift med faglig utfordrende arbeidsoppgaver, som satser målrettet for å modernisere SSB og bygge en fremtidsrettet organisasjon.

I Seksjon for prisstatistikk er det ledig en fast stilling og et vikariat som førstekonsulent/rådgiver.

Seksjonen med sine 16 medarbeidere er ansvarlig for flere viktige prisstatistikker i samfunnet, herunder konsumprisindeksen, produsentprisindeksen og internasjonale prisnivåsammenligninger (kjøpekraftsundersøkelsen).

SSB søker etter personer som ønsker å jobbe med månedlige produksjonen av prisstatistikk. Vedkommende vil jobbe i et sterkt fagmiljø med høy kompetanse på prisindekser og på produksjon og analyse av makroøkonomisk statistikk. Seksjonen har stort fokus på å ta i bruk nye datakilder og metoder. Dette gir nye utfordringer som preger arbeidet med drift og videreutvikling av prisstatistikkene.

Arbeidsoppgaver

 • Kvalitetssikring og analyse av data
 • Formidling og publisering av resultater
 • Datainnsamling
 • Kontakt med oppgavegivere/virksomheter
 • Kartlegging og vurdering av nye datakilder
 • Deltakelse, utredninger og prosjekter for å videreutvikle statistikkene i seksjonen

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på hovedfag/masternivå, fortrinnsvis innen samfunnsøkonomi eller statistikk
 • God tallforståelse og skriftlig formidlingsevne på norsk og engelsk
 • Gode kunnskaper om og interesse for bruk av IT-verktøy
 • Fordypning i makroøkonomi og interesse for sammenhenger i norsk og internasjonal økonomi
 • Erfaring fra statistikkproduksjon er en fordel
 • For den faste stillingen vil det bli stilt krav til inngående kjennskap til produksjon av prisstatistikk

Personlige egenskaper

 • Du samarbeider godt og liker å jobbe i team
 • Du er selvstendig og tar initiativ
 • Du trives i et tidvis hektisk miljø
 • Du har gode analytiske evner
 • Du er strukturert og nøyaktig
 • Du er glad i tall

Vi tilbyr

 • Lønn som førstekonsulent/rådgiver (1408/1434), kr 456 400 til 552 800 etter kvalifikasjoner
 • Vikariatet er ledig omgående og varer ut 2021
 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning fra Statens pensjonskasse
 • Lyse og trivelige lokaler i Oslo
 • Et godt faglig miljø som gir gode muligheter for egenutvikling
 • En kunnskapsrik organisasjon, utfordrende arbeidsoppgaver, og et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø

Generelt:

Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Søkere som blir innkalt til intervju, bes ta med originaler eller bekreftede kopier av attester og vitnemål. Vi utfører kontroll av dokumenter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. dette kan du lese mer om https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, må være innforstått med at denne opplysningen kan brukes til registreringsformål jf. regjeringens arbeid med inkluderingsdugnaden.

Webcruiter-ID: 4263062175

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon: