LEDIG STILLING VED STATISTISK SENTRALBYRÅ

Førstekonsulent / rådgiver - Avdeling for person- og sosialstatistikk

Søknadsfrist: 08.03.2021

Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå - tall som forteller


Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for utvikling, utarbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge. Statistikk, forskning og analyse fra SSB bidrar til innsikt om samfunnsutviklingen, danner grunnlag for det offentlige ordskiftet og gir mulighet for informerte beslutninger.


SSB er en kunnskapsorganisasjon med faglig utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter. Vi har et stort kontaktnett, også internasjonalt. Vi har 830 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet. Kompetente og motiverte medarbeidere er avgjørende for at vi skal kunne nå målet om å være den fremste leverandøren av fakta om norske samfunnsforhold.

Vil du bidra til å utnytte data til samfunnets beste? SSB søker dyktig analytiker for å lage statistikk om folks hverdag.

Har du lyst til å jobbe i et spennende fagmiljø og blant annet være med på å utvikle statistikk basert på stordata? Seksjon for inntekts- og levekårsstatistikk søker en dyktig medarbeider som skal bidra i arbeidet med utredning og analyse av stordata som kilde til forbruksstatistikk. Til stillingen vil det også tilfalle andre oppgaver knyttet til analyse og statistikk over befolkningens levekår.

Deler av stillingen er knyttet til et pågående prosjekt som skal utvikle statistikk over befolkningens private forbruk av varer og tjenester. Her vil du inngå i et tverrfaglig arbeidslag som systematiserer, behandler og tilrettelegger data om befolkningens kjøp av dagligvarer knyttet opp mot banktransaksjoner. Du vil bidra til å utvikle databehandlingsrutiner for analyse av store og ukonvensjonelle data som skal benyttes for å utvikle ny statistikk over befolkningens forbruk.

Vi er ute etter en person som har god kompetanse på relevante databehandlerverktøy, har gode samarbeidsevner og som er interessert i hvordan man kan lage statistikk for å belyse sentrale samfunnsspørsmål som gir et godt faktagrunnlag om befolkningen i Norge.

Seksjonen består av 31 medarbeidere og har ansvar for statistikk og analyse av inntekt, skatt, formue, trygd, levekår, forbruk, tidsbruk og kriminalitet.

Arbeidsoppgaver

 • Være del av fagmiljøet knyttet til forbruksstatistikk i seksjon for inntekt og levekår.
 • Utvikle ny forbruksstatistikk basert på kombinasjon av nye datakilder og metoder.
 • Være en del av et team som skal analysere datauttrekk av store og ukonvensjonelle data.
 • Bidra til statistikkproduksjon på andre fagfelt på seksjonen.
 • Bidra til å modernisere statistikkproduksjonen blant annet gjennom god kompetanse og forståelse for programmeringsspråk som Python og R.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på hovedfags-/masternivå, helst innenfor samfunnsøkonomi, statistikk (evt. IT), statsvitenskap, matematikk eller annen samfunnsvitenskapelig utdanningsbakgrunn. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Dokumentert kompetanse på programmeringsspråk som R, Python eller lignende.
 • Erfaring med bruk av IT verktøy av typen jupyter notebook og/eller Github i statistikkproduksjon er en fordel.
 • Erfaring og kjennskap til statistikkproduksjon og analyse, fortrinnsvis innenfor samfunnsøkonomi eller levekårsområdet vektlegges.
 • Kompetanse på statistiske metoder.

Personlige egenskaper

 • Du er nysgjerrig og liker å sette deg inn i nye problemstillinger og store informasjonsmengder.
 • Du har gode samarbeidsevner og er en positiv bidragsyter i team.
 • Du tar initiativ og bidrar til fremdrift .
 • Du liker å jobbe strukturert, systematisk og nøyaktig.
 • Du jobber selvstendig med god gjennomføringsevne.
 • Du er analytisk og har evne til å gjøre kritiske vurderinger og se sammenhenger.

Vi tilbyr

 • Lønn som førstekonsulent/rådgiver (kode 1408/1434) i lønnsspenn fra kr. 458 900 til 555 800 etter kvalifikasjoner. Høyere lønn og/eller stillingskode kan vurderes for særlig godt kvalifiserte søkere.
 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Lyse og trivelige lokaler i Oslo.
 • Et godt faglig miljø som gir gode muligheter for egenutvikling.
 • En kunnskapsrik organisasjon, utfordrende arbeidsoppgaver, og et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø.

Generelt

 • Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Vi utfører bakgrunnssjekk og kontroll av dokumenter.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
 • Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Eksempler på det kan være tekniske hjelpemidler, fysisk tilrettelegging eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil minst én søker i hver av disse gruppene bli innkalt til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Webcruiter-ID: 4342503000

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

Powered by Labrador CMS